แพคเกจทัวร์
ทัวร์เวียดนามกลาง สบาย สบาย ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GT-DADPG01)

• ไฮไลท์
1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย
2. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
3. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
4. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม
6. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
7. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์
8. FREE WIFI ON BUS

 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-DADPG01180429 29 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 3,500
GT-DADPG01180518 18 - 21 พ.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180601 1 - 04 มิ.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180608 8 - 11 มิ.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180615 15 - 18 มิ.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180622 22 - 25 มิ.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180629 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180706 6 - 09 ก.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180713 13 - 16 ก.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180720 20 - 23 ก.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180727 27 - 30 ก.ค. 2561 14,991 14,991 14,991 14,991 3,500
GT-DADPG01180803 03 ส.ค. - 06 มิ.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180810 10 - 13 ส.ค. 2561 15,991 15,991 15,991 15,991 3,500
GT-DADPG01180817 17 - 20 ส.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180824 24 - 27 ส.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180831 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180907 7 - 10 ก.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180914 14 - 17 ก.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180921 21 - 24 ก.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-DADPG01180928 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย