แพคเกจทัวร์
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : HAVEN IN SHANGHAI 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (PVG04)

• สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน
• ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว
• ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล”
• ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง
• นำท่านลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน
• ชมทิวทัศน์ของมหานครเซี่ยงไฮ้บนตึก SWFC ชั้นที่100 (Shanghai World Financial Center)
• ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
PVG04180307 7 - 11 มี.ค. 2561 12,900 12,900 15,900 15,900 3,500
PVG04180308 8 - 12 มี.ค. 2561 12,900 12,900 15,900 15,900 3,500
PVG04180310 10 - 14 มี.ค. 2561 12,900 12,900 15,900 15,900 3,500
PVG04180406 6 - 10 เม.ย. 2561 13,900 13,900 16,900 16,900 4,000
PVG04180410 10 - 14 เม.ย. 2561 19,900 19,900 22,900 22,900 5,000
PVG04180420 20 - 24 เม.ย. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
PVG04180509 9 - 13 พ.ค. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
PVG04180510 10 - 14 พ.ค. 2561 13,900 13,900 16,900 16,900 4,000
PVG04180516 16 - 20 พ.ค. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
PVG04180517 17 - 21 พ.ค. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
PVG04180524 24 - 28 พ.ค. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
PVG04180530 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
PVG04180531 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
PVG04180607 7 - 11 มิ.ย. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
PVG04180614 14 - 18 มิ.ย. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
PVG04180621 21 - 25 มิ.ย. 2561 11,900 11,900 14,900 14,900 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย