แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย สบาย : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (GT-RGNDD05)

• ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า
1. สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์
และพระธาตุอินทร์แขวน
2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
3. ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
4. สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ
5. อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
6. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-RGNDD05180225 25 - 27 ก.พ. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180301 1 - 03 มี.ค. 2561 13,881 13,881 13,881 13,881 3,500
GT-RGNDD05180308 8 - 10 มี.ค. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180309 9 - 11 มี.ค. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180310 10 - 12 มี.ค. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180315 15 - 17 มี.ค. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180316 16 - 18 มี.ค. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180317 17 - 19 มี.ค. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180318 18 - 20 มี.ค. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180322 22 - 24 มี.ค. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180405 5 - 07 เม.ย. 2561 13,881 13,881 13,881 13,881 3,500
GT-RGNDD05180406 6 - 08 เม.ย. 2561 13,881 13,881 13,881 13,881 3,500
GT-RGNDD05180407 7 - 09 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180412 12 - 14 เม.ย. 2561 13,881 13,881 13,881 13,881 3,500
GT-RGNDD05180413 13 - 15 เม.ย. 2561 14,881 14,881 14,881 14,881 3,500
GT-RGNDD05180414 14 - 16 เม.ย. 2561 14,881 14,881 14,881 14,881 3,500
GT-RGNDD05180419 19 - 21 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180420 20 - 22 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180421 21 - 23 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180425 25 - 27 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180426 26 - 28 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180427 27 - 29 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180429 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 13,881 13,881 13,881 13,881 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย