แพคเกจทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
• ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
• ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
• นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
• อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
• แถมฟรี !! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-REP01FD190301 1 - 03 มี.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190308 8 - 10 มี.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190315 15 - 17 มี.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190322 22 - 24 มี.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190329 29 - 31 มี.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190405 5 - 07 เม.ย. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190410 10 - 12 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 2,000
BT-REP01FD190411 11 - 13 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 2,000
BT-REP01FD190412 12 - 14 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 2,000
BT-REP01FD190413 13 - 15 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 2,000
BT-REP01FD190426 26 - 28 เม.ย. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์กัมพูชา ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 ว...