แพคเกจทัวร์
ทัวร์กัมพูชา BEST CAMBODIA 4 ดาว : กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
• ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
• ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
• นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
• อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
• แถมฟรี !! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
REP01FD180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 2,000
REP01FD180406 6 - 08 เม.ย. 2561 12,900 12,900 12,500 11,900 2,000
REP01FD180413 13 - 15 เม.ย. 2561 12,900 12,900 12,500 11,900 2,000
REP01FD180414 14 - 16 เม.ย. 2561 12,900 12,900 12,500 11,900 2,000
REP01FD180420 20 - 22 เม.ย. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 2,000
REP01FD180427 27 - 29 เม.ย. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 2,000
REP01FD180429 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 2,000
REP01FD180504 4 - 06 พ.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 2,000
REP01FD180511 11 - 13 พ.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 2,000
REP01FD180608 8 - 10 มิ.ย. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
REP01FD180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
REP01FD180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
REP01FD180706 6 - 08 ก.ค. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
REP01FD180713 13 - 15 ก.ค. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
REP01FD180727 27 - 29 ก.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 2,000
REP01FD180803 3 - 05 ส.ค. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
REP01FD180810 10 - 12 ส.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 2,000
REP01FD180817 17 - 19 ส.ค. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
REP01FD180824 24 - 26 ส.ค. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย