แพคเกจทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
• ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
• ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
• นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
• อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
• แถมฟรี !! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-REP01FD190426 26 - 28 เม.ย. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190503 3 - 05 พ.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190510 10 - 12 พ.ค. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 2,000
BT-REP01FD190517 17 - 19 พ.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190531 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 2,000
BT-REP01FD190607 7 - 09 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 2,000
BT-REP01FD190621 21 - 23 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 2,000
BT-REP01FD190705 5 - 07 ก.ค. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 2,000
BT-REP01FD190712 12 - 14 ก.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190726 26 - 28 ก.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190809 9 - 11 ส.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
BT-REP01FD190810 10 - 12 ส.ค. 2562 10,900 10,900 10,500 9,900 2,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการ...