แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า โปรสุขใจ 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (ไม่ไปสิเรียม) 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (MMR012FD)

- เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)
- ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)
- ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)
- ขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
- สักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”
- นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)
- แวะสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
MMR012FD180323 23 - 25 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180324 24 - 26 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180331 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180406 6 - 08 เม.ย. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 3,000
MMR012FD180407 7 - 09 เม.ย. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 3,000
MMR012FD180412 12 - 14 เม.ย. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 3,000
MMR012FD180415 15 - 17 เม.ย. 2561 10,900 10,900 10,500 9,900 3,000
MMR012FD180420 20 - 22 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180421 21 - 23 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180427 27 - 29 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180428 28 - 30 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180429 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180504 4 - 06 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180505 5 - 07 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180506 6 - 08 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180511 11 - 13 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180512 12 - 14 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180518 18 - 20 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180519 19 - 21 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180526 26 - 29 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180527 27 - 29 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180601 1 - 03 มิ.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180602 2 - 04 มิ.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180608 8 - 10 มิ.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180609 9 - 11 มิ.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180616 16 - 18 มิ.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180622 22 - 24 มิ.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
MMR012FD180623 23 - 25 มิ.ย. 2561 9,999 9,999 9,500 8,999 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย