แพคเกจทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทเกอร์แอร์ (SGSH02TR)

• บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
• **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
• เข้าชม GARDEN BY THE BAY
• ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
• ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
• ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
• ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
• พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH02TR190222 (อิสระ) 22 - 24 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH02TR190222 22 - 24 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH02TR190301 1 - 03 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190308 (อิสระ) 8 - 10 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190308 8 - 10 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190315 (อิสระ) 15 - 17 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190315 15 - 17 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190316 (อิสระ) 16 - 18 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190316 16 - 18 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190322 (อิสระ) 22 - 24 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190322 22 - 24 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190323 (อิสระ) 23 - 25 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190323 23 - 25 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190329 (อิสระ) 29 - 31 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190329 29 - 31 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190330 (อิสระ) 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190406 (อิสระ) 6 - 08 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190406 6 - 08 เม.ย. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH02TR190412 (อิสระ) 12 - 14 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190412 12 - 14 เม.ย. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH02TR190413 (อิสระ) 13 - 15 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH02TR190413 13 - 15 เม.ย. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH02TR190414 (อิสระ) 14 - 16 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190414 14 - 16 เม.ย. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH02TR190419 (อิสระ) 19 - 21 เม.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190419 19 - 21 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190420 (อิสระ) 20 - 22 เม.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190420 20 - 22 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190426 (อิสระ) 26 - 28 เม.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190426 26 - 28 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190427 (อิสระ) 27 - 29 เม.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190427 27 - 29 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190403 (อิสระ) 3 - 05 พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190403 3 - 05 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190504 (อิสระ) 4 - 06 พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190504 4 - 06 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH02TR190510 (อิสระ) 10 - 12 พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH02TR190510 10 - 12 พ.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน สาย... ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) ...