แพคเกจทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืน สายการบินเจ็ทสตาร์ (SGSH983K)

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
• **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/
• เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
• รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว
• ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY
• ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
• ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
• พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
• รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SGSH983K180301 1 - 03 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH983K180316 16 - 18 มี.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180420 20 - 22 เม.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180510 10 - 12 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH983K180512 12 - 14 พ.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180518 18 - 20 พ.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180525 25 - 27 พ.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180622 22 - 24 มิ.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180630 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180706 6 - 08 ก.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180713 13 - 15 ก.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180720 20 - 22 ก.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180721 21 - 23 ก.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180727 27 - 29 ก.ค. 2561 16,999 16,999 16,499 15,999 5,900
SGSH983K180728 28 - 30 ก.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH983K180803 3 - 05 ส.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180810 10 - 12 ส.ค. 2561 14,555 14,555 14,055 13,555 5,900
SGSH983K180817 17 - 19 ส.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180824 24 - 26 ส.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180908 8 - 10 ก.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180914 14 - 16 ก.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH983K180928 28 - 30 ก.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K180329 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K181005 5 - 07 ต.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K181006 6 - 08 ต.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K181012 12 - 14 ต.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH983K181013 13 - 15 ต.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH983K181020 20 - 22 ต.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH983K181021 21 - 23 ต.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH983K181026 26 - 28 ต.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH983K181027 27 - 29 ต.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย