แพคเกจทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH03SL)

• ** พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
• เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์
• ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
• ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
• ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
• ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
• พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
• เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก 
• รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

หมายเหตุ ให้ท่านเลือกระหว่าง Option A (อิสระเที่ยวเองวันที่ 2 ของการเดินทาง)
หรือ Option B (เที่ยวตามรายการทัวร์ในวันที่ 2 ของการเดินทาง)

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH03SL190502 (อิสระ) 2 - 05 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190502 2 - 05 พ.ค. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 5,900
SGSH03SL190509 (อิสระ) 9 - 12 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190509 9 - 12 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190517 (อิสระ) 17 - 20 พ.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH03SL190517 17 - 20 พ.ค. 2562 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH03SL190523 (อิสระ) 23 - 26 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190523 23 - 26 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190524 (อิสระ) 24 - 27 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190524 24 - 27 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190530 (อิสระ) 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190530 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190606 (อิสระ) 6 - 09 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190606 6 - 09 มิ.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190613 (อิสระ) 13 - 16 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190613 13 - 16 มิ.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190620 (อิสระ) 20 - 23 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190620 20 - 23 มิ.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190627 (อิสระ) 27 - 30 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190627 27 - 30 มิ.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190704 (อิสระ) 4 - 07 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190704 4 - 07 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190712 (อิสระ) 12 - 15 ก.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH03SL190712 12 - 15 ก.ค. 2562 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH03SL190713 (อิสระ) 13 - 16 ก.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH03SL190713 13 - 16 ก.ค. 2562 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH03SL190718 (อิสระ) 18 - 21 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190718 18 - 21 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190726 (อิสระ) 26 - 29 ก.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH03SL190726 26 - 29 ก.ค. 2562 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH03SL190801 (อิสระ) 1 - 04 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190801 1 - 04 ส.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190809 (อิสระ) 9 - 12 ส.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH03SL190809 9 - 12 ส.ค. 2562 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH03SL190815 (อิสระ) 15 - 18 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190815 15 - 18 ส.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190822 (อิสระ) 22 - 25 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190822 22 - 25 ส.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190829 (อิสระ) 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190829 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190905 (อิสระ) 5 - 08 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190905 5 - 08 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190912 (อิสระ) 12 - 15 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190912 12 - 15 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL190926 (อิสระ) 26 - 29 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL190926 26 - 29 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL191003 (อิสระ) 3 - 06 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL191003 3 - 06 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL191011 (อิสระ) 11 - 14 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH03SL191011 11 - 14 ต.ค. 2562 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH03SL191017 (อิสระ) 17 - 20 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL191017 17 - 20 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL191024 (อิสระ) 24 - 27 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH03SL191024 24 - 27 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH03SL191030 (อิสระ) 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 5,900
SGSH03SL191030 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจ... ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) ...