แพคเกจทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH99SL)

• ** พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
• เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์
• ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
• ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
• ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
• ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
• พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
• เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก 
• รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
หมายเหตุ ให้ท่านเลือกระหว่าง Option A (อิสระเที่ยวเองวันที่ 2 ของการเดินทาง)
หรือ Option B (เที่ยวตามรายการทัวร์ในวันที่ 2 ของการเดินทาง)

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SGSH99SL180223 (อิสระ) 23 - 26 ก.พ. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180223 23 - 26 ก.พ. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180301 (อิสระ) 1 - 04 มี.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180301 1 - 04 มี.ค. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180309 (อิสระ) 9 - 12 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180309 9 - 12 มี.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180316 (อิสระ) 16 - 19 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180316 16 - 19 มี.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180323 (อิสระ) 23 - 26 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180323 23 - 26 มี.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180406 (อิสระ) 6 - 09 เม.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180406 6 - 09 เม.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180411 (อิสระ) 11 - 14 เม.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180411 11 - 14 เม.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180412 (อิสระ) 12 - 15 เม.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180412 12 - 15 เม.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180413 (อิสระ) 13 - 16 เม.ย. 2561 16,999 16,999 16,499 15,999 5,900
SGSH99SL180413 13 - 16 เม.ย. 2561 18,999 18,999 18,499 17,999 5,900
SGSH99SL180414 (อิสระ) 14 - 17 เม.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180414 14 - 17 เม.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180420 (อิสระ) 20 - 23 เม.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180420 20 - 23 เม.ย. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180428 (อิสระ) 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180428 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180504 (อิสระ) 4 - 07 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180504 4 - 07 พ.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180511 (อิสระ) 11 - 14 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180511 11 - 14 พ.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180518 (อิสระ) 18 - 21 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180518 18 - 21 พ.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180525 (อิสระ) 25 - 28 พ.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180525 25 - 28 พ.ค. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180601 (อิสระ) 1 - 04 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180601 1 - 04 มิ.ย. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180608 (อิสระ) 8 - 11 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180608 8 - 11 มิ.ย. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180622 (อิสระ) 22 - 25 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180622 22 - 25 มิ.ย. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180629 (อิสระ) 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180629 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180706 (อิสระ) 6 - 09 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180706 6 - 09 ก.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180713 (อิสระ) 13 - 16 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180713 20 - 23 ก.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180720 (อิสระ) 20 - 23 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180720 20 - 23 ก.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180727 (อิสระ) 27 - 30 ก.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180727 27 - 30 ก.ค. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180803 (อิสระ) 3 - 06 ส.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180803 3 - 06 ส.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180810 (อิสระ) 10 - 13 ส.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180810 10 - 13 ส.ค. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180817 (อิสระ) 17 - 20 ส.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180817 17 - 20 ส.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180824 (อิสระ) 24 - 27 ส.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180824 24 - 27 ส.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180831 (อิสระ) 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180831 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180907 (อิสระ) 7 - 10 ก.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180907 7 - 10 ก.ย. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180914 (อิสระ) 14 - 17 ก.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL180914 14 - 17 ก.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL180921 (อิสระ) 21 - 24 ก.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180921 21 - 24 ก.ย. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL180928 (อิสระ) 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL180928 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL181005 (อิสระ) 5 - 08 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL181005 5 - 08 ต.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL181012 (อิสระ) 12 - 15 ต.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 5,900
SGSH99SL181012 12 - 15 ต.ค. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 5,900
SGSH99SL181019 (อิสระ) 19 - 22 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL181019 19 - 22 ต.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
SGSH99SL181026 (อิสระ) 26 - 29 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 5,900
SGSH99SL181026 26 - 29 ต.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 5,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย