แพคเกจทัวร์
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (LAO01FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
• นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
• วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
• ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
• นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
• วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
• เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
• พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
• แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
LAO01FD180202 2 - 04 ก.พ. 2561 12,900 12,900 12,500 11,900 3,000
LAO01FD180223 23 - 25 ก.พ. 2561 12,900 12,900 12,500 11,900 3,000
LAO01FD180303 3 - 05 มี.ค. 2561 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
LAO01FD180316 16 - 18 มี.ค. 2561 12,900 12,900 12,500 11,900 3,000
LAO01FD180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 12,900 12,900 12,500 11,900 3,000
LAO01FD180406 6 - 08 เม.ย. 2561 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
LAO01FD180413 13 - 15 เม.ย. 2561 14,900 14,900 14,500 13,900 3,000
LAO01FD180415 15 - 17 เม.ย. 2561 14,900 14,900 14,500 13,900 3,000
LAO01FD180427 27 - 29 เม.ย. 2561 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย