แพคเกจทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย : SUPERB MALAYSIA SO CHEAP 3 วัน 2 คืน สายการบินมาลินโดแอร์

- พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
- นอนเก็นติ้ง 1 คืน // มะละกา 1 คืน
- ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
- เที่ยวเมืองมรดกโลกมะละกา เดินเล่น Jonker Street
- สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ + ช็อปปิ้ง BUKIT BINTANG
- ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
- สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน , เล่นสวนสนุก
- เดินทางโดยสายการบินมาลินโด (OD)

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
MYSH002OD171103 3 - 05 พ.ย. 2560 10,999 10,999 9,999 8,999 3,900
MYSH002OD171110 10 - 12 พ.ย. 2560 10,999 10,999 9,999 8,999 3,900
MYSH002OD171117 17 - 19 พ.ย. 2560 10,999 10,999 9,999 8,999 3,900
MYSH002OD171124 24 - 26 พ.ย. 2560 10,999 10,999 9,999 8,999 3,900
MYSH002OD171202 2 - 04 ธ.ค. 2560 11,999 11,999 10,999 9,999 3,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย