แพคเกจทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH01SL)

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
• **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
• เข้าชม GARDEN BY THE BAY
• ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
• ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
• ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
• ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
• พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
• รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
หมายเหตุ ให้ท่านเลือกระหว่าง Option A (อิสระเที่ยวเองวันที่ 2 ของการเดินทาง)
หรือ Option B (เที่ยวตามรายการทัวร์ในวันที่ 2 ของการเดินทาง)


กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH01SL190412 (อิสระ) 12 - 14 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190412 12 - 14 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190413 (อิสระ) 13 - 15 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190413 13 - 15 เม.ย. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH01SL190414 (อิสระ) 14 - 16 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190414 14 - 16 เม.ย. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190415 (อิสระ) 15 - 17 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190415 15 - 17 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190420 (อิสระ) 20 - 22 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190420 20 - 22 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190421 (อิสระ) 21 - 23 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190421 21 - 23 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190426 (อิสระ) 26 - 28 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190426 26 - 28 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190427 (อิสระ) 27 - 29 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190427 27 - 29 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190428 (อิสระ) 28 - 30 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 999 4,500
SGSH01SL190428 28 - 30 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190502 (อิสระ) 2 - 04 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190502 2 - 04 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190504 (อิสระ) 4 - 06 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190504 4 - 06 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190505 (อิสระ) 5 - 07 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190505 5 - 07 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 13,999 4,500
SGSH01SL190509 (อิสระ) 9 - 11 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190509 9 - 11 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190510 (อิสระ) 10 - 12 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190510 10 - 12 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190512 (อิสระ) 12 - 14 พ.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190512 12 - 14 พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190517 (อิสระ) 17 - 19 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190517 17 - 19 พ.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190518 (อิสระ) 18 - 20 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190518 18 - 20 พ.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190523 (อิสระ) 23 - 25 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190523 23 - 25 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190525 (อิสระ) 25 - 27 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190525 25 - 27 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190526 (อิสระ) 26 - 28 พ.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190526 26 - 28 พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190530 (อิสระ) 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190530 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190531 (อิสระ) 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190531 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190601 (อิสระ) 1 - 03 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190601 1 - 03 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190602 (อิสระ) 2 - 04 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190602 2 - 04 มิ.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190606 (อิสระ) 6 - 08 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190606 6 - 08 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190607 (อิสระ) 7 - 09 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190607 7 - 09 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190608 (อิสระ) 8 - 10 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190608 8 - 10 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190609 (อิสระ) 9 - 11 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190609 9 - 11 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190613 (อิสระ) 13 - 15 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190613 13 - 15 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190614 (อิสระ) 14 - 16 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190614 14 - 16 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190615 (อิสระ) 15 - 17 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190615 15 - 17 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190616 (อิสระ) 16 - 18 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190616 16 - 18 มิ.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190620 (อิสระ) 20 - 22 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190620 20 - 22 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190621 (อิสระ) 21 - 23 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190621 21 - 23 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190622 (อิสระ) 22 - 24 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190622 22 - 24 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190623 (อิสระ) 23 - 25 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190623 23 - 25 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190627 (อิสระ) 27 - 29 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190627 27 - 29 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190628 (อิสระ) 28 - 30 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190628 28 - 30 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190629 (อิสระ) 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190630 (อิสระ) 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190630 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190704 (อิสระ) 4 - 06 ก.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190704 4 - 06 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190705 (อิสระ) 5 - 07 ก.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190705 5 - 07 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190706 (อิสระ) 6 - 08 ก.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190706 6 - 08 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190707 (อิสระ) 7 - 09 ก.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190707 7 - 09 ก.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190711 (อิสระ) 11 - 13 ก.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190711 11 - 13 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190712 (อิสระ) 12 - 14 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190712 12 - 14 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190713 (อิสระ) 13 - 15 ก.ค. 2562 12,999 1,299 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190713 13 - 15 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190714 (อิสระ) 14 - 16 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190714 14 - 16 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190715 (อิสระ) 15 - 17 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190715 15 - 17 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190718 (อิสระ) 18 - 20 ก.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190718 18 - 20 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190719 (อิสระ) 19 - 21 ก.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190719 19 - 21 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190720 (อิสระ) 20 - 22 ก.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190720 20 - 22 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190721 (อิสระ) 21 - 23 ก.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190721 21 - 23 ก.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190726 (อิสระ) 26 - 28 ก.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190726 26 - 28 ก.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190727 (อิสระ) 27 - 29 ก.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190727 27 - 29 ก.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190801 (อิสระ) 1 - 03 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190801 1 - 03 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190802 (อิสระ) 2 - 04 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190802 2 - 04 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190803 (อิสระ) 3 - 05 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190803 3 - 05 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190804 (อิสระ) 4 - 06 ส.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190804 4 - 06 ส.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190809 (อิสระ) 9 - 11 ส.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190809 9 - 11 ส.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190810 (อิสระ) 10 - 12 ส.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190810 10 - 12 ส.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190815 (อิสระ) 15 - 17 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190815 15 - 17 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190816 (อิสระ) 16 - 18 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190816 16 - 18 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190817 (อิสระ) 17 - 19 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190817 17 - 19 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190818 (อิสระ) 18 - 20 ส.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190818 18 - 20 ส.ค. 2562 11,999 11,999 14,999 10,999 4,500
SGSH01SL190822 (อิสระ) 22 - 24 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190822 22 - 24 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190823 (อิสระ) 23 - 25 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190823 23 - 25 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190824 (อิสระ) 24 - 26 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190824 24 - 26 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190829 (อิสระ) 29 - 31 ส.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190829 29 - 31 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190830 (อิสระ) 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190830 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190831 (อิสระ) 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190831 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190901 (อิสระ) 1 - 03 ก.ย. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190901 1 - 03 ก.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190905 (อิสระ) 5 - 07 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190905 5 - 07 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190906 (อิสระ) 6 - 08 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190906 6 - 08 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190907 (อิสระ) 7 - 09 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190907 7 - 09 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190908 (อิสระ) 8 - 10 ก.ย. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190908 8 - 10 ก.ย. 2562 11,999 11,999 14,999 10,999 4,500
SGSH01SL190912 (อิสระ) 12 - 14 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190912 12 - 14 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190913 (อิสระ) 13 - 15 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190913 13 - 15 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190914 (อิสระ) 14 - 16 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190914 14 - 16 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190915 (อิสระ) 15 - 17 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190915 15 - 17 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190926 (อิสระ) 26 - 28 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190926 26 - 28 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190927 (อิสระ) 27 - 29 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190927 27 - 29 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190928 (อิสระ) 28 - 30 ก.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190928 28 - 30 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190929 (อิสระ) 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190929 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191001 (อิสระ) 1 - 03 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191001 1 - 03 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191002 (อิสระ) 2 - 04 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191002 2 - 04 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191003 (อิสระ) 3 - 05 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191003 3 - 05 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191004 (อิสระ) 4 - 06 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191004 4 - 06 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191005 (อิสระ) 5 - 07 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191005 5 - 07 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191006 (อิสระ) 6 - 08 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191006 6 - 08 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191007 (อิสระ) 7 - 09 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191007 7 - 09 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191008 (อิสระ) 8 - 10 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191008 8 - 10 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191009 (อิสระ) 9 - 11 ต.ค. 2562 10,999 10,999 104,999 9,999 4,500
SGSH01SL191009 9 - 11 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191010 (อิสระ) 10 - 10 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191010 10 - 12 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191011 (อิสระ) 11 - 13 ต.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL191011 11 - 13 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL191012 (อิสระ) 12 - 14 ต.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL191012 12 - 14 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL191015 (อิสระ) 15 - 17 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191015 15 - 17 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191016 (อิสระ) 16 - 18 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191016 16 - 18 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191017 (อิสระ) 17 - 19 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191017 17 - 19 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191018 (อิสระ) 18 - 20 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191018 18 - 20 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191019 (อิสระ) 19 - 21 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191019 19 - 21 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191020 (อิสระ) 20 - 22 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191020 20 - 22 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191021 (อิสระ) 21 - 23 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191021 21 - 23 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL191022 (อิสระ) 22 - 24 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191022 22 - 22 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191024 (อิสระ) 24 - 26 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191024 24 - 26 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191025 (อิสระ) 25 - 27 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191025 25 - 27 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191026 (อิสระ) 26 - 28 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191026 26 - 28 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191027 (อิสระ) 27 - 29 ต.ค. 2562 10,999 10,999 104,999 9,999 4,500
SGSH01SL191027 27 - 29 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL191028 (อิสระ) 28 - 30 ต.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL191028 28 - 30 ต.ค. 2562 12,999 12,999 124,999 11,999 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อ... ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME 3 วัน...