แพคเกจทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH01SL)

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
• **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
• เข้าชม GARDEN BY THE BAY
• ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
• ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
• ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
• ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
• พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
• รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
หมายเหตุ ให้ท่านเลือกระหว่าง Option A (อิสระเที่ยวเองวันที่ 2 ของการเดินทาง)
หรือ Option B (เที่ยวตามรายการทัวร์ในวันที่ 2 ของการเดินทาง)


กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH01SL190215 (อิสระ) 15 - 17 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190215 15 - 17 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190216 (อิสระ) 16 - 18 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190216 16 - 18 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190223 (อิสระ) 23 - 25 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190223 23 - 25 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190301 (อิสระ) 1 - 03 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190301 1 - 03 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190302 (อิสระ) 2 - 04 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190302 2 - 04 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190306 (อิสระ) 6 - 08 มี.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190306 6 - 08 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190307 (อิสระ) 7 - 09 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190307 7 - 09 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190308 (อิสระ) 8 - 10 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190308 8 - 10 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190309 (อิสระ) 9 - 11 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190309 9 - 11 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190310 (อิสระ) 10 - 12 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190310 10 - 12 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190314 (อิสระ) 14 - 16 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190314 14 - 16 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190315 (อิสระ) 15 - 17 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190315 15 - 17 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190316 (อิสระ) 16 - 18 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190316 16 - 18 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190317 (อิสระ) 17 - 19 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190317 17 - 19 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190320 (อิสระ) 20 - 22 มี.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190320 20 - 22 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190321 (อิสระ) 21 - 23 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190321 21 - 23 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190322 (อิสระ) 22 - 24 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190322 22 - 24 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190323 (อิสระ) 23 - 25 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190323 23 - 25 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190324 (อิสระ) 24 - 26 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190324 24 - 26 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190329 (อิสระ) 29 - 31 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190329 29 - 31 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190330 (อิสระ) 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190406 (อิสระ) 6 - 08 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190406 6 - 08 เม.ย. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190411 (อิสระ) 11 - 13 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190411 11 - 13 เม.ย. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190412 (อิสระ) 12 - 14 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190412 12 - 14 เม.ย. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190413 (อิสระ) 13 - 15 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190413 13 - 15 เม.ย. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH01SL190414 (อิสระ) 14 - 16 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190414 14 - 16 เม.ย. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH01SL190415 (อิสระ) 15 - 17 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190415 15 - 17 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190418 (อิสระ) 18 - 20 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190418 18 - 20 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190419 (อิสระ) 19 - 21 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190419 19 - 21 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190420 (อิสระ) 20 - 22 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190420 20 - 22 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190421 (อิสระ) 21 - 23 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190421 21 - 23 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190425 (อิสระ) 25 - 27 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190425 25 - 27 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190426 (อิสระ) 26 - 28 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190426 26 - 28 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190427 (อิสระ) 27 - 29 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190427 27 - 29 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190502 (อิสระ) 2 - 04 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190502 2 - 04 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190503 (อิสระ) 3 - 05 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190503 3 - 05 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190504 (อิสระ) 4 - 06 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190504 4 - 06 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190505 (อิสระ) 5 - 07 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190505 5 - 07 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190510 (อิสระ) 10 - 12 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190510 10 - 12 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190511 (อิสระ) 11 - 13 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190511 11 - 13 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190512 (อิสระ) 12 - 14 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190512 12 - 14 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190518 (อิสระ) 18 - 20 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH01SL190518 18 - 20 พ.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH01SL190524 (อิสระ) 24 - 26 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190524 24 - 26 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190525 (อิสระ) 25 - 27 พ.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190525 25 - 27 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190530 (อิสระ) 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190530 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190531 (อิสระ) 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190531 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์สิงคโปร์ PROMO ! SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 ... ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME 3 วัน...