แพคเกจทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH002SL)

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
• **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
• เข้าชม GARDEN BY THE BAY
• ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
• ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
• ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
• ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
• พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
• รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
หมายเหตุ ให้ท่านเลือกระหว่าง Option A (อิสระเที่ยวเองวันที่ 2 ของการเดินทาง)
หรือ Option B (เที่ยวตามรายการทัวร์ในวันที่ 2 ของการเดินทาง)

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SGSH002SL180301 (อิสระ) 1 - 03 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180301 1 - 03 มี.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH002SL180309 (อิสระ) 9 - 11 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180309 9 - 11 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180310 (อิสระ) 10 - 12 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180310 10 - 12 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180315 (อิสระ) 15 - 17 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180315 15 - 17 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180317 (อิสระ) 17 - 19 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180317 17 - 19 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180322 (อิสระ) 22 - 24 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180322 22 - 24 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180323 (อิสระ) 23 - 25 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180323 23 - 25 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180329 (อิสระ) 29 - 31 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180329 29 - 31 มี.ค. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180330 (อิสระ) 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180406 (อิสระ) 6 - 08 เม.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180406 6 - 08 เม.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180411 (อิสระ) 11 - 13 เม.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180411 11 - 13 เม.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180412 (อิสระ) 12 - 14 เม.ย. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH002SL180412 12 - 14 เม.ย. 2561 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH002SL180413 (อิสระ) 13 - 15 เม.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180413 13 - 15 เม.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 4,500
SGSH002SL180414 (อิสระ) 14 - 17 เม.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180414 14 - 16 เม.ย. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 4,500
SGSH002SL180415 (อิสระ) 15 - 17 เม.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180415 15 - 17 เม.ย. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180419 (อิสระ) 19 - 21 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180419 19 - 21 เม.ย. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180420 (อิสระ) 20 - 22 เม.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180420 20 - 22 เม.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180421 (อิสระ) 21 - 23 เม.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180421 20 - 22 เม.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180422 (อิสระ) 22 - 24 เม.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180422 22 - 24 เม.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180426 (อิสระ) 26 - 28 เม.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180426 26 - 28 เม.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180427 (อิสระ) 27 - 29 เม.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180427 27 - 29 เม.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180429 (อิสระ) 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180429 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180504 (อิสระ) 4 - 06 พ.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180504 4 - 06 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180505 (อิสระ) 5 - 07 พ.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180505 5 - 07 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180506 (อิสระ) 6 - 08 พ.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180506 6 - 08 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180510 (อิสระ) 10 - 12 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180510 10 - 12 พ.ค. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180512 (อิสระ) 12 - 14 พ.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180512 12 - 14 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180518 (อิสระ) 18 - 20 พ.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180518 18 - 20 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180519 (อิสระ) 19 - 21 พ.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180519 19 - 21 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180525 (อิสระ) 25 - 27 พ.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180525 25 - 27 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180526 (อิสระ) 26 - 28 พ.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180526 26 - 28 พ.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180527 (อิสระ) 27 - 29 พ.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180527 27 - 29 พ.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180601 (อิสระ) 1 - 03 มิ.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180601 1 - 03 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180602 (อิสระ) 2 - 04 มิ.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180602 2 - 04 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180608 (อิสระ) 8 - 10 มิ.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180608 8 - 10 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180609 (อิสระ) 9 - 11 มิ.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180609 9 - 11 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180615 (อิสระ) 15 - 17 มิ.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180616 (อิสระ) 16 - 18 มิ.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180616 16 - 18 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180617 (อิสระ) 17 - 19 มิ.ย. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180617 17 - 19 มิ.ย. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180622 (อิสระ) 22 - 24 มิ.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180622 22 - 24 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180623 (อิสระ) 23 - 25 มิ.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180623 23 - 25 มิ.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180629 (อิสระ) 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180630 (อิสระ) 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180630 30 มิ.ย. 2560 - 02 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180706 (อิสระ) 6 - 08 ก.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180706 6 - 08 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180707 (อิสระ) 7 - 09 ก.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180707 7 - 09 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180713 (อิสระ) 13 - 15 ก.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180713 13 - 15 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180714 (อิสระ) 14 - 16 ก.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180714 15 - 17 ก.ค. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180715 (อิสระ) 15 - 17 ก.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180715 15 - 17 ก.ค. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180720 (อิสระ) 20 - 22 ก.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180720 20 - 22 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180721 (อิสระ) 21 - 23 ก.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180721 21 - 23 ก.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180727 (อิสระ) 27 - 29 ก.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180727 27 - 29 ก.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180728 (อิสระ) 28 - 30 ก.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180728 28 - 30 ก.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180803 (อิสระ) 3 - 05 ส.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180803 3 - 05 ส.ค. 2560 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180804 (อิสระ) 4 - 06 ส.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180804 4 - 06 ส.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180805 (อิสระ) 5 - 07 ส.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180805 5 - 07 ส.ค. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180811 (อิสระ) 11 - 13 ส.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180811 11 - 13 ส.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180817 (อิสระ) 17 - 19 ส.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180817 17 - 19 ส.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180818 (อิสระ) 18 - 20 ส.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180818 18 - 20 ส.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180824 (อิสระ) 24 - 26 ส.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180824 24 - 26 ส.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180825 (อิสระ) 25 - 27 ส.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180825 25 - 27 ส.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180831 (อิสระ) 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180831 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180901 (อิสระ) 1 - 03 ก.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180901 1 - 03 ก.ย. 2560 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180902 (อิสระ) 2 - 04 ก.ย. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180902 2 - 04 ก.ย. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180907 (อิสระ) 7 - 09 ก.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180907 7 - 09 ก.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180908 (อิสระ) 8 - 10 ก.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180908 8 - 10 ก.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180921 (อิสระ) 21 - 23 ก.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180921 21 - 23 ก.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180922 (อิสระ) 22 - 24 ก.ย. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180922 22 - 24 ก.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180928 (อิสระ) 28 ก.ย. - 30 ต.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180928 28 - 30 ก.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180929 (อิสระ) 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180929 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL181004 (อิสระ) 4 - 06 ต.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL181004 4 - 06 ต.ค. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL181005 (อิสระ) 5 - 07 ต.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL181005 5 - 07 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL181006 (อิสระ) 6 - 08 ต.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL181006 6 - 08 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL181007 (อิสระ) 7 - 09 ต.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL181007 7 - 09 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL181013 (อิสระ) 13 - 15 ต.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL181013 13 - 15 ต.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL181018 (อิสระ) 18 - 20 ต.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL181018 18 - 20 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL181019 (อิสระ) 19 - 21 ต.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL181019 19 - 21 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL181020 (อิสระ) 20 - 22 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL181020 20 - 22 ต.ค. 2561 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH002SL181021 (อิสระ) 21 - 23 ต.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL181021 21 - 23 ต.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL181025 (อิสระ) 25 - 27 ต.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL181025 25 - 27 ต.ค. 2560 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL181026 (อิสระ) 26 - 28 ต.ค. 2560 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL181026 26 - 28 ต.ค. 2560 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL181027 (อิสระ) 27 - 29 ต.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL181027 27 - 29 ต.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย