แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า จิ๊บ จิ๊บ 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (ไม่ขึ้นอินทร์แขวน) 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (MMR001)

- กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
- สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
- ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
- เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Parkview 4*
- แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
MMR001180310 10 - 12 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180323 23 - 25 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180331 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180406 6 - 08 เม.ย. 2561 10,999 10,999 10,500 9,999 3,000
MMR001180407 7 - 09 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180420 20 - 22 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180421 21 - 23 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180427 27 - 29 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180428 28 - 30 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180504 4 - 06 พ.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180505 5 - 07 พ.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180511 11 - 13 พ.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180512 12 - 14 พ.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180518 18 - 20 พ.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180519 19 - 21 พ.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180525 25 - 27 พ.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180526 26 - 28 พ.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180601 1 - 03 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180602 2 - 04 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180608 8 - 10 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180609 9 - 11 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180616 16 - 18 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180622 22 - 24 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180623 23 - 25 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180630 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย