แอดไลน์เลย ติดต่อเฟสบุ๊ค

ทัวร์สิงคโปร์ Tasty Singapore 3 วัน 2 คืน

฿14,999

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ Tasty Singapore 3 วัน 2 คืน มีดังนี้

1. ไฮไลท์ทัวร์

 • จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร OptionB)
 • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple)
 • นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ ไฮไลท์ของสิงคโปร์ (รวมค่าบัตร)
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
 • สัมผัส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร OptionB)
 • FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก (OptionB)
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

🏨 ระดับที่พัก
★★★★

🍴 มื้ออาหาร
4 มื้อ

2. รายการทัวร์สิงคโปร์ Tasty Singapore

วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – CHINATOWN – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – Bumboat  (D)

07.00 น. คณะทัวร์สิงคโปร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

เอกสารสำหรับการเช็คอินที่สนามบิน

1.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือ E-VACCINE CERTIFICATE (ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม) 

09.50 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ705(VTL FLIGHT) มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

สิงคโปร์ แอร์ไลน์
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ tasty singapore
Merlion
กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ tasty singapore พาถ่ายรูปกับ Merlion

นำท่านเดินทางสู่ CHINATOWN ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบ ศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.

วัดพระเขี้ยวแก้ว
วัดพระเขี้ยวแก้ว
เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว

จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

ทัวร์สิงคโปร์ refreshing
Gardens by the Bay
Super Tree
Super Tree

OPTIONAL TOURหากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **

FLOWERS DOMECLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดมCloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก
Flower Dome
Flower Dome
Cloud Forest
Cloud Forest

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 50 กว่าปี

SONG FA BUK KUT TEH
SONG FA BUK KUT TEH

จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน

ล่องเรือ Bum Boat
ล่องเรือ Bum Boat

โรงแรมที่พัก  V HOTEL LAVENDER ,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

 • Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)  (B/-/-)
 • Option B: FORT CANNING PARK – SkyHelix – UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Marina Bay Sand  (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สำหรับ Option A 🡪 “FREE & EASY” (B/-/-) 

***ไม่มีรถและไกด์บริการ***

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**

สำหรับ Option B 🡪 FORT CANNING PARK – SkyHelix (รวมค่าบัตร)UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Marina Bay Sand  (B/-/-) 

***มีรถและไกด์บริการ***

นำคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉาและเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมัยสงครามโลก

fort canning park

*** HIGHLIGHT *** นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก ให้ท่านได้เปิดประสบการใหม่กับ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)จุดชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ open-air gondola แบบเปิดโล่งลอยขึ้นอย่างนุ่มนวลขึ้นไปถึงด้านบน ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิว 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและริมน้ำโดยรอบ  เพลิดเพลินไปกับสายลมและบรรยากาศ พร้อมเครื่องดื่มฟรี 

SkyHelix Sentosa
SkyHelix Sentosa

นำท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!

ปรับราคา uss

นำท่านสนุกสนานกับ UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE รวมค่าบัตรแล้วให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบ ในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 

Universal Studios Singapore
Universal Studios Singapore

เวลาเปิดทำการ : วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 12:00 – 19:00 น

 • โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้องเล่นเต้นรำมีการแสดงแบบต้นฉบับของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดังต่างๆ  
 • โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จำลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุกท่านได้สัมผัส ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนี้ได้นำตัวการ์ตูนที่เด็ก ชื่นชอบมาไว้ด้วย 
 • โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนที่ดูล้ำสมัยมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสุดๆ 
 • โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป เครื่องเล่นชนิดนี้มีชื่อว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจี้บตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters 
 • โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบับหนัง  Jurassic Park 
 • โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะได้พบกับตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไปผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็นทองคำอันล้ำและยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย 
 • โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จากตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครื่องเล่นในโซนนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านที่ได้ล่องเรือเข้าไปชม 

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,000 บาท  / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี ราคา 800 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

เวลาเปิดทำการ : เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม เปิดวันอาทิตย์อังคาร เวลา 10:00 – 17:00 น. 

เดือนมิถุนายน 09:00 – 17:00 น. เปิดวันศุกร์-อังคาร เวลา 09:00 – 17:00 น.

S.E.A. Aquarium
S.E.A. Aquarium

นำท่านเดินทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนย์อาหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไม่รวมค่าอาหาร) ให้ท่านได้ชิมอาหารที่หลากหลาย ตามแบบฉบับสิงคโปร์จริงๆ (ไกด์และหัวหน้าทัวร์ช่วยอำนวยความสะดวก)

 • ข้าวมันไก่สิงคโปร์ หรือ Hainanese Chicken Rice
 • บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut Teh
 • ติ่มซำ Dim Sum
 • คายาโทส Kaya Toast
 • หมี่ผัด Char Kway Teow
 • ลักซา Laksa
 • ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake
 • น้ำแข็งใส หรือ Ice Kachang
 • ปูผัดพริก Chilli Crab
 • นาซี เลมัก Nasi Lemak
 • สะเต๊ะ Satay 
Lau Pa Sat Food Center
Lau Pa Sat Food Center

จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD)

Marina Bay Sands
Marina Bay Sands

20.00 ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

Wonderful Light
Wonderful Light

โรงแรมที่พัก  V HOTEL LAVENDER ,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดซัมบาวัง – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทคมาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth
เดินรอบลานน้ำพุ

นำท่านเดินทางสู่ วัดซัมบาวัง Sembawang God of Wealth Temple เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือในภาษาจีนเรียกว่า “ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” นับว่าเป็นเทพเจ้าที่ชาวสิงคโปร์ให้ความเคารพบูชามากที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งที่วัดแห่งนี้เองก็มีเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน โดยองค์เทพเจ้านั้นจะตั้งอยู่บนหลังคา ตัวองค์เทพเจ้าเป็นสีทอง มีความสูงถึง 9.44 เมตร และหนักถึง 8 ตันเลยทีเดียว ถ้าใครอยากทำธุรกิจรุ่งเรือง ทำการค้าขายคล่องตัว ก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะมาไหว้ขอพรที่วัดแห่งนี้

วัดซัมบาวัง Sembawang God of Wealth Temple
วัดซัมบาวัง Sembawang God of Wealth Temple

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว

ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee
ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย  

ช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด
ช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด

 ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

17.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ714 

18.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมื่อเดินทางถึงไทย

การเข้าสนามบินไทย

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

**สำคัญมาก **

 • กรณีผู้เดินทางเคยติดโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวร์ทราบก่อนลงทะเบียน
 • หากเคยเข้าสิงคโปร์ด้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร์ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน

3. วันเดินทาง และอัตราค่าบริการ

 • อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน
 • **สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
 • พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 5,900 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคาท่านละ 3,900 บาท
วันเดินทางOption A
ผู้ใหญ่
Option B
ผู้ใหญ่
วันที่ 5-7  สิงหาคม 256514,999. –17,499.-
วันที่ 5-7  สิงหาคม 2565
บัส2 
15,999. –18,499.-
วันที่ 12-14  สิงหาคม 2565
(วันแม่)
17,999.-20,499.-
วันที่ 19-21  สิงหาคม 256515,999. –18,499.-
วันที่ 26-28  สิงหาคม 256514,999. –17,499.-
วันที่ 2-4   กันยายน 256514,999. –17,499.-
วันที่ 9-11   กันยายน 256514,999. –17,499.-
วันที่ 16-18   กันยายน 256514,999. –17,499.-
วันที่ 23-25   กันยายน 256515,999. –18,499.-
วันที่ 7-9 ตุลาคม 256516,999. –17,499.-
วันที่ 13-15 ตุลาคม 256518,999.-21,499.-
วันที่ 14-16 ตุลาคม 256517,999.-20,499.-
วันที่ 21-23 ตุลาคม 256516,999. –19,499.-
วันที่ 22-24 ตุลาคม 256518,999.-21,499.-
วันที่ 28-30 ตุลาคม 256515,999. –18,499.-
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 256515,999. –18,499.-
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 256515,999. –18,499.-
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 256515,999. –18,499.-
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 256515,999. –18,499.-
วันที่ 2-4 ธันวาคม 256516,999. –19,499.-
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565
(วันพ่อ)
16,999. –19,499.-
วันที่ 9-11 ธันวาคม 2565
16,999. –19,499.-
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 (วันรัฐธรรมนูญ)17,999.-20,499.-
วันที่ 16-18 ธันวาคม 256516,999. –19,499.-
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 (วันคริสมาสต์)16,999. –19,499.-
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2565
17,999.-20,499.-
วันที่ 29-31 ธันวาคม 256518,999.-21,499.-
วันที่ 30 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66   (วันปีใหม่)19,999.-22,499.-
วันที่ 31 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66  (วันปีใหม่)19,999.-22,499.-
วันที่ 1-3 มกราคม 2566
(วันปีใหม่)
18,999.-21,499.-

4. เงื่อนไขการจองทัวร์

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 2,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง ลดราคา 1,000 บาท
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้วจอยแลนด์ ลดราคา 5,000 บาท
 • หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทำกรุ๊ปเหมา
 • กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY
 • เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท 
 • *** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
 • พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 • *** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์

 • เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่
 • เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  

 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทางต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

อัตรานี้รวม  

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
 • น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 25  Kg
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 2วัน Option A ท่านละ 600 บาท

ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3วัน Option B ท่านละ 700 บาท ตลอดทิป 

เก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)  

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

วัคซีนที่ประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้เข้าประเทศ

(a) Vaccination Requirement

Vaccinations Accepted by Singapore

Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before arrival in Singapore:

 • Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and
 • Met the minimum dose interval period.
วัคซีนโควิด 19 ไปสิงคโปร์

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

 • หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน
 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ