แอดไลน์เลย ติดต่อเฟสบุ๊ค

ทัวร์สิงคโปร์ Perfect in Singapore 3 วัน 2 คืน

฿14,888

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ PERFECT IN SINGAPORE 3 วัน 2 คืน มีด

1. ไฮไลท์ทัวร์

 • Optional tour!! UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE
 • ชมพืชไม้นานาพันธุ์ที่ Garden by the bay สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่
 • ล่องเรือ Bumboat สัมผัสประสบการณ์ชมตึกระฟ้าของสิงคโปร์
 • ถ่ายภาพความประทับใจกับ Merlion ครึ่งสิงโตครึ่งปลา
 • ไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขอพรในเรื่องการงาน และเรื่องเรียน
 • สนุกสนานไปพร้อมกับ แพ็คเกจเสริม UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE
 • THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี
 • !! มีรถบริการทุกวัน และรับส่งจากโรงแรมไป Resort World Sentosa ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT (TR)  น้ำหนักกระเป๋า 20 kg. + Carry on 7 kg.

🏨 ระดับที่พัก
★★★★

🍴 มื้ออาหาร
3 มื้อ

2. วันเดินทาง และอัตราค่าบริการ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 บาท

วันเดินทางราคาท่านละ
22-24 ก.ค. 6515,888
30 ก.ค. – 01 ส.ค. 6515,888
05-07 ส.ค. 6514,888
19-21 ส.ค. 6514,888
26-28 ส.ค. 6514,888
02-04 ก.ย. 6514,888
09-11 ก.ย. 6514,888
23-25 ก.ย. 6514,888
30 ก.ย.- 02 ต.ค. 6515,888
07-09 ต.ค. 6514,888
15-17 ต.ค. 6514,888
28-30 ต.ค. 6514,888

**รวมค่าบริการ แบบฟอร์มสุขภาพ และ Thailand pass (สำหรับชาวต่างชาติ)**

DEPARTURE:  TR625  BKK-SIN  10:50 – 14:15 

RETURN       :   TR610  SIN-BKK   15:25 – 16:55

3. รายการทัวร์สิงคโปร์ Perfect in Singapore 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  – ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี – Merlion – Suntec city -Garden by the bay – ล่องเรือ Bumboat – Marina Bay Sand

 • 08:00น. – พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น4 ประตู 5เคาน์เตอร์ K สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
 • 10:50น. – นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR625
 • 14:15น. – เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ สัญลักษณ์ที่สำคัญสำหรับชาวสิงคโปร์ รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี่คือสิงคโปร์ เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะชอบแวะมาถ่ายรูป เพื่อให้รู้ว่าเรามาถึงที่นี่แล้ว

ทัวร์สิงคโปร์ perfect
ทัวร์สิงคโปร์ Perfect in Singapore 3 วัน 2 คืน พาชม Merlion

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Suntec City (ซันเทค ซิตี้) ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น้ำพุแห่งโชคลาภ(Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน้ำพุ่งขึ้นอยู่ตรงกลางของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้า

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth

นำท่านเดินทางชมความสวยงามของ Garden by the bay  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในย่าน Marina Bay สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน้ำทะเล

มีการทำโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พื้นที่ในสวน Gardens by the Bay จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดจะเป็น Bay South Garden

*ค่าเข้าชม Gardens by the Bay มีส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest) ราคา20 SGD สำหรับผู้ใหญ่ 15 SGD สำหรับเด็ก ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเทศกาลต่างๆที่ทาง Garden by the bay จัดขึ้น โปรดเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

Gardens by the Bay
Gardens by the Bay
Super Tree
Super Tree

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชิญชวนให้คุณไปสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตแบบคนสิงคโปร์อย่างแท้จริง นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลท์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน

ย่านคลากคีย์
ทัวร์สิงคโปร์ Perfect in Singapore 3 วัน 2 คืน ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) นั่งเรือ Bum Boat
ล่องเรือ Bum Boat
ทัวร์สิงคโปร์ Perfect in Singapore 3 วัน 2 คืน พาล่องเรือ Bum Boat

จากนั้นนำท่านสู่ แลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ แซนด์ จะมีการแสดงแสงสีเสียงและน้ำพุที่ใหญ่ที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย มารีน่าเบย์แซนด์ และแซนด์สกายพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ ประเทศสิงคโปร์ (การขึ้นชมมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)

ที่พัก : Hotel Grand Central 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง

Resort World Sentosa – Universal studios – Vivo City (มีรถบริการรับส่งฟรี)-หรืออิสระท่องเที่ยว   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

อิสระท่องเที่ยว หรือสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางสู่ Resorts World Sentosa มีรถโค้ชปรับอากาศบริการและนำเดินทางไปพบกับความสุขและความสนุกสุดเต็มเปี่ยมที่ Resorts World Sentosa หรือคนมักจะเรียกย่อว่า “เซ็นโตซ่า” (Sentosa) เป็นเหมือนสวรรค์ของคนที่ชอบความแปลกใหม่และไม่เหมือนใคร เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจรที่เต็มไปด้วย สถานที่ไฮไลท์มากมาย ที่ท่านสามารถเลือกซื้อ Option tour เพิ่มได้

แพ็คเกจเสริม: Universal Studios Singapore  ราคา : Normal ticket เริ่มต้นผู้ใหญ่ 85 SGD / เด็ก 65 SGD (บัตรเด็กอายุ 3-12 ปี / ต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้า) ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเทศกาลต่างๆที่ทาง Universal studio Singapore จัดขึ้น โปรดเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง  

เวลาเปิดทำการ : 09:00 – 19:00 น. (วันพฤหัสบดี-อาทิตย์) เต็มอิ่มกับการผจญภัยในโลกของภาพยนตร์เรื่องโปรดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ Universal Studios Singapore  เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไปเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน (The Minions) หนังทรานฟอร์เมอร์ (Transformers) หรืออย่าง จูราสสิคปาร์ค (Jurassic Park) ใครที่ชื่นชอบและเป็นแฟนตัวจริงของหนังพวกนี้ รับรองว่ามาแล้วจะสนุกและได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน

Universal Studios Singapore
Universal Studios Singapore
 • โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้องเล่นเต้นรำมีการแสดงแบบต้นฉบับของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดังต่างๆ 
 • โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จำลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุกท่านได้สัมผัส ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนี้ได้นำตัวการ์ตูนที่เด็ก ชื่นชอบมาไว้ด้วย
 • โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนที่ดูล้ำสมัยมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา หวาดเสียวไปสุดๆ
 • โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป เครื่องเล่นชนิดนี้มีชื่อว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่ ขับรถจี้บตามล่าหาสมบัติ Treasure Hunters
 • โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบับหนัง  Jurassic Park
 • โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะได้พบกับตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไปผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดต้นถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็นทองคำอันล้ำและยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย
 • โซนที่7 มาดากัสการ์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จากตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครื่องเล่นในโซนนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านที่ได้ล่องเรือเข้าไปชม และท่านยังสามารถ นั่งรถไฟฟ้าจากสถานี Sentosa express สู่สถานี Vivo city station เพื่อช้อปปิ้งที่ วีโว่ ซิตี้ (Vivo City) อาคารรูปร่างสวยงามแปลกตาบนเกาะเซ็นโตซ่า ถือเป็นห้างที่ใหญ่และดีที่สุดในสิงคโปร์อีกแห่งหนึ่ง ที่ตอบสนองทุกความต้องการ ทั้งร้านแบรนด์เนม ร้านอาหาร มีดาดฟ้าให้ขึ้นไปชมอาทิตย์ตกดิน และยังมีน้ำพุให้เด็กๆ เล่นอีกด้วย จนสมควรถึงเวลานัดหมาย พบกันที่ Universal Studios เพื่อนำท่านเดินทางกลับโรงแรม

ที่พัก : Hotel Grand Central4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม

Kwan Imm Thong Hood Cho Temple – Fort Canning Park – Buddha Tooth Relic Temple -China town – ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี – THE JEWEL CHANGI –  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

นำท่านเดินทางไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมของสิงคโปร์ที่ วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple วัดนี้สร้างมากว่า 100ปีและมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าหากไหว้และขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรื่องงาน และเรื่องเรียน ผู้คนจึงพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างหนาแน่น

วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple
วัด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple

จากนั้นนำทุกท่านไปที่ อุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning Park ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางเมือง ว่ากันว่าที่นี่มีความร่มรื่นมาก  ถือเป็นแลนมาร์คมหาชนแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และจุดถ่ายรูปสุดฮิป นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปบริเวณบันไดทางขึ้นอุโมงค์ฮิตๆ เท่ๆ ทำให้เป็นจุดเช็คอินที่สำคัญอีกที่เลยทีเดียว ถ่ายภาพแบบจุใจ

fort canning park
ทัวร์สิงคโปร์ Perfect in Singapore 3 วัน 2 คืน พาถ่ายรูปที่ Fort Canning Park

เสร็จแล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว(Buddha Tooth Relic Temple) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “วัดเขี้ยว”เป็นที่ประดิษฐานของพระทันตธาตุ หรือ ฟัน ของพระพุทธเจ้า จึงเป็นที่มาของชื่อวัด ที่เราเรียกกันว่า วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เป็นวัดทางศาสนาพุทธที่สำคัญวัดหนึ่งของชาวสิงคโปร์ เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาด อยู่ใกล้กับย่านไชน่าทาวน์ (Chinatown) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปที่ ไชน่าทาวน์ China Town สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสิงคโปร์เพราะนอกจากจะมีของกินและของ ขายมากมายให้เลือกซื้อกลับไปฝากที่บ้านแล้ว ไชน่าทาวน์ที่สิงคโปร์ยังมีวัดและพิพิธภัณฑ์สำคัญหลายแห่ง (เพื่อไม่เสียเวลากับการช้อปปิ้งให้ท่านได้อิสระอาหารกลางวัน)

วัดพระเขี้ยวแก้ว
ทัวร์สิงคโปร์ Perfect in Singapore 3 วัน 2 คืน พาชม วัดพระเขี้ยวแก้ว
เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว

บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

The Jewel Changi
ทัวร์สิงคโปร์ Perfect in Singapore 3 วัน 2 คืน พาชม The Jewel Changi

15:25 น.    นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน  SCOOT เที่ยวบินที่ TR610

16:55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้าหรือ ออกประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งระบบ  อาจมีการเปลี่ยนจากภาครัฐ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ อาจปรับเปลี่ยน บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีคำสั่งจากหน่วยงานรัฐทั้งสองประเทศ  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

4. เงื่อนไขการจองทัวร์

►ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์

1. กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์ ทางบริษัทจัดทำให้ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/

2.เตรียมเอกสาร Inter Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3.ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผู้โดยสารจะต้อง เก็บ Application นี้ไว้อย่างน้อย21วันหลังเดินทางกลับจากประเทศสิงคโปร์ ได้จากลิ้งก์นี้ https://www.tracetogether.gov.sg/ สำหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถติดต่อขอรับ Trace Together tokens (ค่ามัดจำเครื่อง $50) เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงี ที่ Changi Recommends booth

►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์

แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

►รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเข้าสิงคโปร์

เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค   

    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม)

3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม)

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

                *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

                *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม 

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. SCOOT (TR) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี้โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 25 SGD หรือ 650 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ