ทัวร์พม่า – พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี – พักอินทร์แขวน 1 คืน (รวมค่าประกันแล้ว)

฿9,990

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
12-14 Aug 2311,990
18-20 Aug 2310,990
1-3 Sep 2310,990
15-17 Sep 2310,990
22-24 Sep 2310,990
29-1 Oct 2310,990
6-8 Oct 2311,990
13-15 Oct 2312,990
20-22 Oct 2311,988