แอดไลน์เลย ติดต่อเฟสบุ๊ค

ทัวร์ฮ่องกง – ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ

฿19,990

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
8-10 Oct 2318,990
13-15 Oct 2321,990
15-17 Oct 2318,990
21-23 Oct 2321,990
26-28 Oct 2318,990
27-29 Oct 2319,990
28-30 Oct 2319,990
3-5 Nov 2319,990
4-6 Nov 2319,990
10-12 Nov 2319,990
11-13 Nov 2319,990
17-19 Nov 2319,990
18-20 Nov 2319,990
24-26 Nov 2319,990
25-27 Nov 2319,990