ทัวร์เวียดนามเหนือ – เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)

฿16,999

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
12-15 เม.ย. 6719,999
03-06 พ.ค. 6717,999
10-13 พ.ค. 6716,999
31-03 มิ.ย. 6717,999
21-24 มิ.ย. 6716,999
19-22 ก.ค. 6717,999
26-29 ก.ค. 6718,999
09-12 ส.ค. 6717,999
23-26 ส.ค. 6716,999
13-16 ก.ย. 6716,999
27-30 ก.ย. 6716,999
11-14 ต.ค. 6718,999
25-28 ต.ค. 6717,999