ทัวร์จีน – เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง

นั่งรถไฟความเร็วสูง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ถนนคนเดินซุนซีลู่

BT-TFU15_SL

ราคาเริ่มต้น 21999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
05-10 ก.ค. 6725,999
06-11 ก.ย. 6725,999
11-16 ก.ย. 6725,999
16-21 ก.ย. 6725,999