แอดไลน์เลย ติดต่อเฟสบุ๊ค

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชมโชว์สุดอลังการ 4 วัน 3 คืน

฿11,999

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
14-17 ธ.ค. 6513,999
21-24 ธ.ค. 6513,999

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชมโชว์สุดอลังการ 4 วัน 3 คืน มีดังนี้

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชมโชว์สุดอลังการ 4 วัน 3 คืน
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 2 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 3
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 5 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 6
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 7 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 8 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 9 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 10 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 11
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 12 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 13 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 14 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 15
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 16
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 17
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 18
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 19
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 20 4
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 21
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 22
PROGRAM BT VN91 VZ 20220901 23