แอดไลน์เลย ติดต่อเฟสบุ๊ค

ทัวร์ฮ่องกง – มหัศจรรย์…ฮ่องกง นองปิง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน

฿16,999

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
10-12 ก.พ. 6616,999
24-26 ก.พ. 6616,999
03-05 มี.ค. 6617,999
04-06 มี.ค. 6618,999
10-12 มี.ค. 6617,999
17-19 มี.ค. 6617,999
06-08 เม.ย. 6618,999

รายละเอียดเพิ่มเติม

BT HKG84 EK 20230107 page 0001
BT HKG84 EK 20230107 page 0002
BT HKG84 EK 20230107 page 0003
BT HKG84 EK 20230107 page 0004
BT HKG84 EK 20230107 page 0005
BT HKG84 EK 20230107 page 0006
BT HKG84 EK 20230107 page 0007
BT HKG84 EK 20230107 page 0008 1
BT HKG84 EK 20230107 page 0009
BT HKG84 EK 20230107 page 0010
BT HKG84 EK 20230107 page 0011
BT HKG84 EK 20230107 page 0012
BT HKG84 EK 20230107 page 0013
BT HKG84 EK 20230107 page 0014
BT HKG84 EK 20230107 page 0015
BT HKG84 EK 20230107 page 0016
BT HKG84 EK 20230107 page 0017
BT HKG84 EK 20230107 page 0018
BT HKG84 EK 20230107 page 0019
BT HKG84 EK 20230107 page 0020
BT HKG84 EK 20230107 page 0021 1
BT HKG84 EK 20230107 page 0022
BT HKG84 EK 20230107 page 0023
BT HKG84 EK 20230107 page 0024
BT HKG84 EK 20230107 page 0025