ข่าวสารและสาระหน้ารู้

ดูงานพันธุ์ไม้ ณ ประเทศสิงคโปร์

20 ก.ย. 2560

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ และบุคลากร จากสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เป็นอย่างสูง

ที่ได้ให้ความไว้วางใจ Lovely Smile Tour ในการจัดกรุ๊ปดูงานพันธุ์ไม้ ณ ประเทศสิงคโปร์

 

เดินทางระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560

สายการบินแอร์เอเชีย

 

คลิกดูทัวร์สิงคโปร์ >> https://goo.gl/g8HqCi