ข่าวสารและสาระหน้ารู้

ดูงานสิงคโปร์ ต้อง Lovely Smile Tour

11 พ.ค. 2560

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เป็นอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจจัดกรุ๊ปศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ วันที่ 3-5 พ.ค. 60 ครับ

 

คลิกดูทัวร์สิงคโปร์ >> https://goo.gl/g8HqCi