ข่าวสารและสาระหน้ารู้

ประชุมวิชาการ ณ ประเทศสิงคโปร์

04 พ.ย. 2559

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการดูแลการไปประชุมวิชาการที่สิงคโปร์ครับ
-----
ดูแพคเกจทัวร์สิงคโปร์ได้ที่ >> https://goo.gl/RRbh3K