ข่าวสารและสาระน่ารู้

10 สถานที่สุด UNSEEN : กัมพูชา ต้องมาถึงรู้

ใครว่ากัมพูชาไม่น่าเที่ยว #เขมรน่าเที่ยวมาก

เรามาทำความรู้จักกับเมืองเสียมเรียบกันคร่าวๆก่อนนะคะ

- เสียมเรียบ หรือ เสียมราฐ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ

- เสียมเรียบ เป็นที่ตั้งของนครวัด และ ปราสาทหินอีกหลายแห่ง อาธิเช่น ปราสาทนครวัด กลุ่มปราสาทนครธม (ปราสาทตาพรหม / ปราสาทบายน / ปราสาทบันทายศรี) 

- เมืองเสียมเรียบ เปรียบเสมือนเมืองหลัก เพราะเทียบได้กับอำเภอเมืองในจังหวัดของประเทศไทยบ้านเรา

หากพูดถึงเมืองเสียบเรียบ สถานที่ที่หลายๆท่านรู้จักก็คงจะเป็น ปราสาทนครวัด เพราะถือเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งไทยและเทศ แต่นอกจากปราสาทนครวัดแล้ว ก็ยังมีอีกหลายๆสถานที่ ที่เมื่อได้มาที่เมืองเสียมเรียบแล้วต้องห้ามพลาดที่จะดูให้เห็นกับตา

------------ 10 สถานที่สุด UNSEEN ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเสียมเรียบ ------------

>>>>> 1. ปราสาทนครวัด <<<<<

ปราสาทนครวัด

ปราสาทนครวัด ถือได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปรียบได้ดั่งเพชรยอดมงกุฎของสถาปัตยกรรมขอมโบราณ ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างเพื่อเป็นปราสาทประจำรัชกาล 

ปราสาทนครวัด

สร้างเพื่อถวายแก่พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ภายในปราสาทจึงเต็มไปด้วยภาพแกะสลักที่เกี่ยวเนื่องกับพระนารายณ์และองค์อวตารต่างๆ 

ปราสาทนครวัด
** จุดชมภาพมุมกว้างของปราสาทนครวัด ที่สามารถเห็นภาพปราสาทสะท้อนผิวน้ำ 
และถือว่าเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมอีก 1 จุดของนักท่องเที่ยว **

ปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างนานกว่า 100 ปี โดยใช้ช้างเป็นพาหนะในการลากหินมาเพื่อสร้างปราสาท และใช้เวลาในการแกะสลักอีกราว 40 ปี โดยใช้ช่างในการแกะสลักกว่า 5,000 คน 

นครวัด

บริเวณภายในปราสาท จะมีภาพแกะสลักเป็นภาพนูนต่ำ เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมหากาพย์รามเกียรติ์ มหากาพย์มหาภารตะ 

นครวัด
นครวัด
ปราสาทนครวัด
หลายๆคน และ หลายๆบทความ กล่าวไว้ว่า
“ YOU MUST SEE ANGKOR WAT BEFORE YOU DIE. “

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>>>>> 2. ปราสาทบายน <<<<<

นครธม
ปราสาทบายน

ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ความโดดเด่นของปราสาทนี้คือ รอบๆปราสาทและบนยอดของปราสาทจะเต็มไปด้วยพระพักตร์บนยอดปราสาท 54 ยอด แต่ได้พังทลายลงไปจนปัจจุบันนี้เหลืออยู่ 37 ยอด ปราสาทนี้ให้ความรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะยืนอยู่มุมใดของปราสาท ก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากสายตาเหล่านี้ไปได้

ปราสาทบายน
ปราสาทบายน

ตัวปราสาทประกอบด้วย ระเบียงคด 2 ชั้น ประกอบด้วย
- ระเบียงคดชั้นนอก เป็นภาพแกะสลักลายฝังลึกถึงเนื้อหิน เช่นเดียวกับภาพแกะสลักที่ปราสาทนครวัด
- ระเบียงคดชั้นใน เป็นภาพแกะสลักเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าฮินดู พระศิวะ พระนารายณ์ 

ปราสาทบายน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>>>>> 3. ปราสาทบันทายศรี <<<<<

บันทายสรี ออกเสียงตามภาษาเขมรว่า บอนเตียสเรยหมายถึง ป้อมสตรี

ปราสาทบันทายศรี

ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพราหมณ์ยัชญวราหะ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าชัยวรมันที่
เป็นปราสาทที่อยู่ออกมานอกเมือง สร้างจากหินทรายสีชมพู และขึ้นชื่อว่าเป็นปราสาทที่มีความชดช้อยงดงามที่สุด

ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทขนาดเล็กที่ประกอบด้วยปราสาท หลัง โดย
- ปราสาททางทิศใต้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระพรหม 
- ปราสาททางทิศเหนือสร้างเพื่อถวายพระวิษณุ 
- ปราสาทกลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสร้างเพื่อถวายพระศิวะ

ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบันทายศรี
บันทายศรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>>>>> 4. ปราสาทตาพรหม <<<<<

ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ เพื่ออุทิศแด่พระราชมารดาของพระองค์

ปราสาทตาพรหม
ตัวปราสาทให้ความรู้สึกเหมือนเทวาลัยล้างกลางป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นสะปงยักษ์ที่รากชอนไชไปตามระเบียงคด

ปราสาทตาพรหม
เมื่อเดินเข้ามาด้านในจะพบกับจุดที่ต้นสะปงขนาดใหญ่แผ่รากปกคลุม ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน 

ตาพรหม
ตาพรหม
ปราสาทแห่งนี้
ยังถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง TOMB RAIDER ซึ่งทำให้คนรู้จักปราสาทแห่งนี้มากขึ้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>>>>> 5. โตนเลสาบ <<<<<

โตนเลสาบถูกขนานนามว่าทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โตนเลสาบ

เป็นเสมือนแก้มลิงธรรมชาติที่คอยรับน้ำจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงจะไหลผ่าน มีความยาวถึง 500 กิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ 

โตนเลสาบ
โตนเลสาบ

ระหว่างทางจะเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านละแวกนี้ที่อาศัยอยู่บนเรือ หรือบนแพ มีชุมชนลอยน้ำขนาดใหญ่นับร้อยครัวเรือน ไม่ต่างจากชุมชนที่อาศัยอยู่บนบก

โตนเลสาบแห่งนี้จะมีทั้งตลาดลอยน้ำ โบสถ์คริสต์ลอยน้ำ และมีโรงเรียนลอยน้ำที่ชาวเวียดนามได้มาสร้างไว้และมีครูอาสาสมัครชาวเวียดนามมาช่วยสอนเด็กๆ ดังนั้นผู้คนในบริเวณนี้จะใช้ภาษาเวียดนามเป็นหลัก

โตนเลสาบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เที่ยวปราสาทบริเวณในเมืองเสียมเรียบกันมาจนจุใจแล้ว แต่ยังมีปราสาทที่อยู่ออกไปทางนอกเมือง นั่นคือ
เกาะแกร์ และ บึงมาลา
(เบ็งเมเลีย)

ปราสาทรอบๆบริเวณเกาะแกร์มีมากมายหลายปราสาท แต่มี 3 ปราสาทหลักๆที่น่าสนใจ ที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้ลองมาสัมผัสกันค่ะ

>>>>> 6. ปราสาทธม <<<<<

เป็นปราสาทหินทรายที่ตั้งอยู่ในเกาะแกร์ ถูกสร้างด้วยเทคนิคการเรียงหินขึ้นประกอบฐานและสร้างให้เป็นรูปทรงพีระมิดขั้นแบบขั้นบันไดสูง 7 ชั้น

ปราสาทธม
ปราสาทธม

ปราสาทแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นปราสาทประจำพระราชอาณาจักรในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่

ปราสาทธม 3

บนยอดพีระมิดของปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ ตรีภูวเนศวร” หรือ ศิวลึงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความสูงถึง 4.5 เมตร แต่ปัจจุบันไม่มีศิวลึงค์อยู่บนยอดปราสาทแล้ว ท่านสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปที่ชั้น ได้

ปราสาทธม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>>>>> 7. ปราสาทลึงค์ <<<<<

ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู
ภายในปราสาทแห่งนี้ด้านในจะมีฐานโยนีขนาดใหญ่ที่มีลวดลายแกะสลักเป็นพรรณพฤกษารองรับศิวลึงค์ขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักลวดลายด้วยเช่นกัน

ปราสาทลึงค์

ศิวลึงค์ที่อยู่ภายในปราสาทแห่งนี้ ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในกัมพูชา 

ปราสาทลึ

ในส่วนของตัวกำแพงจะมีร่องรางน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางที่ให้น้ำไหลผ่านออกมาด้านนอก เพื่อให้ชาวบ้านได้นำน้ำนี้ไปบูชา กราบไหว้ เพราะถือว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์

ปราสาทลึงค์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>>>>> 8. ปราสาทปรัม หรือ ปราสาทพราหมณ์ <<<<<

มาจากภาษาเขมร แปลว่า ห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกลุ่มปราสาทเกาะแกร์
เป็นปราสาทหลังแรกตามเส้นทางการท่องเที่ยว ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู โดยจะมีปราสาทสร้างจากอิฐทรงศิขระจำนวน
3 หลัง โดยบางหลังจะมีรากไม้ปกคลุม

ปราสาทปรัม

เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป ส่วนด้านหน้าอีก หลังจะเป็นบรรณาลัย โดยบรรณลัยหลังแรกทางซ้ายมือสร้างจากอิฐที่มีหลังคาเป็นรูปทรงมณฑปหัวเกือกม้าคล้ายซุ้มบัณชร มีหลังคาคลุมโดยสมบูรณ์ ผิวของอาคารบรรณาลัย 
รวมทั้งปราสาทประธานยังคงปรากฏร่องรอยของปูนปั้นที่ฉาบตกแต่งไว้อย่างชัดเจน ส่วนบรรณาลัยด้านขวา สร้างขึ้นภายหลังจากการสถาปนาปราสาทไปแล้ว หรืออาจสร้างในช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 

ปราสาทปรัม

วัสดุที่ใช้จึงแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้หินศิลาแลงในการสร้างรูปแบบ คล้ายคลึงกับคูหาปราสาทลึงค์ ฐานล่างก็เป็นการก่อแบบเรียบๆ ไม่เหมือนกับฐานของปราสาทอิฐ ที่มีการสลักลวดลายและการวางหินแบบพนมบาแค็ง 

ปราสาทปรัม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>>>>> 9. พนมกุเลน <<<<<

สถานที่แห่งนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ ทรงสถาปนาให้พนมกุเลนเป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรขอมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพนมกุเลน มีความโดเด่นทางธรรมชาติ และ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขา และ น้ำตก

พนมกุเลน

ลำธารสหัสลึงค์ ซึ่งมีความเชื่อว่าลำธารแห่งนี้เป็นตัวแทนของพระศิวะ ซึ่งทำการบวงสรวงด้วยการใช้น้ำรดผ่านไปยังศิวลึงค์ผ่านฐานโยนีที่เป็นตัวแทนของพระแม่อุมา ถือได้ว่าน้ำที่ไหลลงมาเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีอันเป็นมงคล

มีศิวลึงค์จำนวนนับร้อยนับพันที่ถูกแกะสลักไว้ใต้น้ำจะถูกน้ำจากเทือกเขาไหลผ่าน ทอดเป็นทางยาวกว่า 400 เมตร เปรียบเสมือนการบวงสรวงพระศิวะและพระแม่อุมา จึงเชื่อกันว่าลำธารแห่งนี้ คือ ลำธารอันศักดิ์สิทธิ์

ศิวลึงค์

วัดพระองค์ธม สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งโบราณคดีกลางป่าใหญ่ มีรูปแกะสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์    ที่ถูกแกะสลักจากหินส่วนยอดเขาของหินก้อนใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ลอยฟ้า

โบสถ์ลอยฟ้า

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>>>>> 10. บุงมาลา หรือ เบ็งเมเลีย <<<<<

บึงมาลา หรือ เบ็งเมเลียในภาษาเขมรเรียกว่า เบ็งเมเลีย แปลว่า บึงดอกไม้หอม 
ถูกสร้างขึ้นก่อนปราสาทนครวัด โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2

บึงมาลา

บรรยากาศของบึงมาลาแห่งนี้ เป็นเหมือนกับปราสาทศิลาที่หลับใหลอยู่ท่ามกลางพงไพร 

บึงมาลา

เวลาเดินชมจะให้ความรู้สึกเหมือนกับกำลังเดินอยู่ในอาณาจักรที่ล่มสลาย

บึงมาลา

ดูโปรแกรมทัวร์กัมพูชาทั้งหมด คลิกเลยยยย !!

ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบเขมรที่ต้องมาสัมผัสสักครั้...