ข่าวสารและสาระน่ารู้

เมืองหลวงที่เล็กและคับแคบที่สุดในโลก

ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า เมืองใดเป็นเมืองที่เล็กและคับแคบที่สุดในโลก คำตอบก็คือ เมืองมา-เล เมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งมีพื้นที่เพียง 2.5 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เมืองมา-เลจะเป็นเมืองที่เล็กและแคบ แต่ก็ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางด้านการค้า การท่องเที่ยว การคมนาคม นอกจากนี้ การเดินทางส่วนใหญ่ก็อาศัยเรือด่วนและเครื่องบินสะเทิ้นน้ำเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นยานพาหนะที่เชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับโรงแรม หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกด้วย

 

ที่มา : sanook.com