ข่าวสารและสาระน่ารู้

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่ากรุ๊ปเข้า จูไห่ และเซินเจิ้น

ประกาศเรื่อง วีซ่ากรุ๊ป 144 ชม. สำหรับกรุ๊ปทัวร์ที่ต้องเดินทางเข้าเมืองจูไห่ และเซินเจิ้น ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติ้ม ดังนี้

 

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต 

โดยพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือใช้งานนับจากวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ลูกค้าส่งสำเนาทะเบียนบ้านให้บริษัททัวร์ หากต้องการเซ็นต์สำเนาถูกต้อง กรุณาอย่าเซ็นต์ทับตัวหนังสือ

 

3. เบอร์โทรศัพท์

ลูกค้าต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน ให้กับทางสถานฑูต เผื่อมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชอบการรีวิว
▪ ฝากกดแชร์ ให้ด้วยนะ
▪ ฝากกด Like เพจ >> https://www.facebook.com/lovelysmiletour/
▪ Lovely Smile Tour มีโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง ให้เลือกมากที่สุด ถูกที่สุด
▪ หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปที่เข้าเมืองเซินเจิ้น และจูไห่ ชั่วคราว 1-20... 24 ประเทศ ที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน...