แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ญี่ปุ่น
หน้าที่ 2 จาก 15 [ 145 รายการ ]

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO DOWNTOWN WINTER 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• เดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว • เดินเล่น ถนนนากามิเซ่ เป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พื้นที่ภายในของวัดเซนโซจิ • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ &bu...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 04-08 , 05-09 , 06-10 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 31ม.ค.-04ก.พ.
ก.พ. 61 : 01-05 , 02-06 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 14-18 , 15-19 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28ก.พ.-04มี.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GHTYODOWNXJ-JAN-FEB

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : WINTER SNOW MONKEY TOKYO 5 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ต (XW88)

• ชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมและถ่ายรูปด้านนอก) • ชม วัดเซ็นโกจิเป็นสถานที่เคารพบูชาของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น • สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น SNOW MONKEY • ชม หมู่บ้าน...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 :  02-06 , 07-11 , 09-13 , 14-18 , 16-20 , 21-25 , 23-27 , 28ธ.ค.-01ม.ค.61 , 30ธค.-03ม.ค.61

รหัสแพคเกจทัวร์ :  XW88

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : EASY BEAUTIFUL TOKYO 5 วัน 3 คืน สายการบินสกู๊ท

• มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ • สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล • หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาที่เกิดจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเนะ • มรดกโลกทาง...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 :  28ต.ค.-01พ.ย. , 30ต.ค.-03พ.ย.
พ.ย. 60 :  15-19 ,  17-21 , 23-27 , 25-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  JPGE088TZ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : EASY SHOPPING IN TOKYO 5 วัน 3 คืน สายการบินสกู๊ต

• พักนาริตะ 3 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน • เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม • เครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dreamliner • สัมผัสกลิ่นอารยธรรมของญี่ปุ่น ณ เมืองคาวาโกเอะ • วัดอา...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 :  05-09 , 07-11 , 13-17 , 19-23 , 21-25 , 27พ.ย.-01ธ.ค.
ธ.ค. 60 :  03-07 , 15-19 , 23-27 , 25-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  JPGE061TR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : SPARKLING AUTUMN TOKYO 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (NRT03)

• เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต • ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ • ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ • ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์ใบเมเ...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 02-06 , 03-07 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 29พ.ย.-03ธ.ค. , 30พ.ย.-04ธ.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  NRT03

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : SPARKLING WINTER IN TOKYO 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (NRT04)

• เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย • ขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ • ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ • ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ • สนุกกับกิจกรรมเล่นกระดานเลื่อน ณ ฟูจิเท็น &...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 01-05 , 02-06 , 08-12 , 09-13 , 14-18 , 15-19 , 16-20 ,20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28ธค.-01ม.ค., 29ธ.ค.-02ม.ค. , 30ธ.ค.-03ธ.ค. , 31ธ.ค.-04ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  NRT04

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO REMEMBER-A 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• ไฮไลท์..... ทัวร์ Tokyo - Remember-B • โตเกียว เที่ยว วัดเก่าแก่อาซากุสะ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมขนมโบราณ สนุกสนานกับของฝาก • ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี และ ฟินฟรี ที่ ย่านชินจูกุ กับ ฮาราจูกุ • ถ่ายรูปกับถนน...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 01-05 , 02-06 , 08-12 , 09-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27 , 29พ.ย.-03ธ.ค. , 30พ.ย.-04ธ.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-NRTXJ25

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO REMEMBER-B 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• ไฮไลท์..... ทัวร์ Tokyo - Remember-B • โตเกียว เที่ยว วัดเก่าแก่อาซากุสะ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมขนมโบราณ สนุกสนานกับของฝาก • ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี และ ฟินฟรี ที่ ย่านชินจูกุ กับ ฮาราจูกุ • ถ่ายรูปกับถนน...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 03-07 , 04-08 , 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-NRTXJ25

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ออนซอน 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (XW01)

• โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ • ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น • ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุ...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 03-07 , 05-09 , 10-14 , 112-16 , 19-23 , 24-28 , 26-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  XW01

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO FUJI IBARAKI SAWARA ซุปตาร์ สกี เที่ยวนอก 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (XW02)

• โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ • ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น • ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สว...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 01-06 , 06-11 , 13-18 , 20-25 , 22-27 , 27ธ.ค.-01ม.ค. , 29ธ.ค.-03ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  XW02

หน้าที่ 2 จาก 15 [ 145 รายการ ]