แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์จีน
หน้าที่ 2 จาก 3 [ 27 รายการ ]

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู พระใหญ่หลิงซาน 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย

• สู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน • อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย สินค้ามากมาย • นมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(พระพุทธเจ้าปางประสูติ) • สู่บริเวณ หาดไว่ทาน ...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 03-07 , 10-14 , 31ส.ค.-04ก.ย.
ก.ย. 60 : 07-11
ต.ค. 60 : 05-09

รหัสแพคเกจทัวร์ :  SHATG003

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์ไชน่า

- วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุด - สู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - สักการะ พระโพธิ์สัตว์กวนอิม (หนานไห่กวนอิม) - ชม วัดพระหยกขาว ” ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ - สู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว...

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 60 : 22-25 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  HGHCA001

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : พระใหญ่หลิงซาน ซูโจว หังโจว 5 วัน 3 คืน สายการบินไชน่าอิสเทิร์น / เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์

• สู่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) • ชม จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou Harmony Time Square) • ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) • สู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) • สู่ บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันต...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 :  12-16 , 26-30 
ส.ค. 60 : 09-13 , 24-28 
ก.ย. 60 : 14-18 , 21-25 
ต.ค. 60 : 11-15 , 19-23 , 27-31 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  SHAFM002

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย : SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

• สู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด • พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน • สู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน • ชม ระเบียงแก้ว ซึ...

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 60 : 23-26 , 30มิ.ย.-03ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CSXFD009

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย : SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

• สู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด • พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน • สู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน • ชม ระเบียงแก้ว ซึ...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 01-04 , 02-05 , 06-09 , 07-10 , 08-11 , 09-12 , 15-18 , 20-23 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CSXFD010

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย : SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

• สู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด • พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน • สู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน • ชม ระเบียงแก้ว ซึ...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 11-14 , 15-18 , 17-20 , 19-22 , 22-25 , 24-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CSXFD013

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย : SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

• สู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด • พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน • สู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน • ชม ระเบียงแก้ว ซึ...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 : 02-05 , 06-09 , 13-16 , 14-17 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 23-26
ต.ค. 60 : 10-13 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 21-24 , 24-27 , 28-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CSXFD015

ทัวร์จีน จางเจียเจี่ย : IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (CSX03)

• สัมผัสกับแกรนด์แคนยอนเมืองจีน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก • นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน • ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ชมศิลปะภาพวาดทรายชื่อดั...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 07-10 , 08-11 , 20-23 
ส.ค. 60 : 10-13 , 17-20 , 24-27 , 31ส.ค.-03ก.ย.
ก.ย. 60 : 08-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25
ต.ค. 60  12-15 , 19-22 , 26-29 , 28-31 
พ.ย. 60  02-05 , 04-07 , 09-12 , 16-19 , 18-21 , 23-26 , 30พ.ย.-03ธ.ค.
ธ.ค. 60  01-04 , 07-10 , 09-12 , 14-17 , 16-19 , 21-24 , 23-26 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CSX03

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย : BREATH OF ZHANG JIA JIE 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (CSX01)

• สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร • ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก • นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน &...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 06-09 , 14-17
ส.ค. 60 : 11-14
ก.ย. 60 : 07-10 , 15-18 
ต.ค. 60 : 13-16 , 22-25 , 27-30
พ.ย. 60 : 03-06 , 10-13 , 17-20 , 24-27
ธ.ค. 60 : 02-05 , 03-06 , 08-11 , 10-13 , 15-18 , 22-25 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CSX01

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย : EASY สุดติ่ง IN ZHANG JIA JIE NO.2 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

• ชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางสองยอดเขาของหุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน • สู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้น &b...

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 60 : 27-30
ส.ค. 60 : 27-30 
ก.ย. 60 : 13-19 , 20-23 
พ.ย. 60 : 01-04 , 07-10 , 15-18 , 21-24 , 27-30 
ธ.ค. 60 : 12-15 , 19-22

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CNGE024FD

โปรโมชั่น :  วันที่ 27-30 มิ.ย. ราคา 10,999 บาท

หน้าที่ 2 จาก 3 [ 27 รายการ ]