แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์ไต้หวัน
หน้าที่ 2 จาก 4 [ 38 รายการ ]

ทัวร์ใต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE01)

• เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง &bul...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 06-10 , 20-24 , 28ธ.ค.-01ม.ค. , 29ธ.ค.-02ม.ค. , 30ธ.ค.-03ม.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE01

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE02)

• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว &...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 15-20 , 16-21 , 22-27 , 23-28 , 29พ.ย.-04ธ.ค. , 30พ.ย.-05ธ.ค.
ธ.ค. 60 : 06-11 , 07-12 , 13-18 , 14-19 , 20-25 , 21-26 27ธ.ค.-01ม.ค. , 28ธ.ค.-02ม.ค. , 29ธ.ค.-03ม.ค. , 30ธ.ค.-04ม.ค.
ม.ค. 61 :  08-13 , 10-15 , 11-16 , 15-20 , 17-22 , 18-23 , 22-27 , 24-29 , 25-30 , 29ม.ค.-03ก.พ. , 31ม.ค.-05ก.พ.

 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE02

 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE03)

• สู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดมากกว่า 1,000 สายพันธุ์ • ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน • นมัสการพระอัฐิของพร...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 01-05 , 04-08 , 05-09 , 08-12 , 21-25 , 22-26 , 24-28 , 25ก.พ.-01มี.ค. , 26ก.พ.-02มี.ค. , 27ก.พ.-03มี.ค. 
มี.ค. 61 : 03-07 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 10-14 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 17-21 , 20-24 , 21-25 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE03

ทัวร์ไต้หวัน ROMANCE TAIWAN 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ต (TPE04)

• ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง • นั่งกระเช้าลอยฟ้า เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า หรือ Formosan Aboriginal Culture • สู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง หรือ Cingj...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 :  01-06 , 05-10 , 07-12 , 08-13 , 19-24 , 22-27 , 26ก.พ.-03มี.ค. , 28ก.พ.-05มี.ค.
มี.ค. 61 :  01-06 , 05-10 , 07-12 , 08-13 , 12-17 , 14-19 , 15-20 , 19-24 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE04

ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE06)

• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว &bull...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 01-07 , 08-14 , 15-21 , 28ธ.ค.-03ม.ค.61 , 29ธ.ค.-04ม.ค.61 , 30ธ.ค.-05ม.ค. 61

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE06

ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE06)

• ชม วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอ...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 12-18 , 19-25 , 26ม.ค.-01ก.พ.61
ก.พ. 61 : 02-08 , 03-09 , 10-16 , 23ก.พ.-01มี.ค. , 24ก.พ.-02มี.ค.
มี.ค. 61 : 02-08 , 03-09 , 09-15 , 10-16 , 17-23 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE06

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน สายการบิน EVA AIR (BEST-TPE01)

• จุดเด่นของโปรแกรม • ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา • สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรพระเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ • ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี • ชมอุทยานธรณ...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 19-23 , 31ม.ค.-04ก.พ.
ก.พ. 61 : 20-24 
มี.ค. 61 : 02-06
เม.ย. 61 : 25-29
พ.ค. 61 : 16-20
มิ.ย. 61 : 01-05

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BEST-TPE01

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน ALISHAN 5 วัน 3 คืน สายการบิน EVA AIR (GT-TPEBR02)

• ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. ชมป่าสนพันปีอาลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4....

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 04-08
ก.พ. 61 : 01-05 , 17-21 
มี.ค. 61 : 03-07
เม.ย. 61 : 26-30
พ.ค. 61 : 10-14 , 31พ.ค.-04มิ.ย.
มิ.ย. 61 : 11-15

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-TPEBR02

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน สายการบิน EVA AIR (GT-TPEBR05)

• ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า 1. อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 2. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาลีซัน ... 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 23-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-TPEBR05

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน สายการบิน EVA AIR (GT-TPEBR03)

• ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน 2. เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน 3. ชมความอลังการของพุทธศาส...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 29ม.ค.-02ก.พ.
เม.ย. 61 : 19-23
พ.ค. 61 : 07-11 , 24-28
มิ.ย. 61 : 07-11

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-TPEBR03

หน้าที่ 2 จาก 4 [ 38 รายการ ]