แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ไต้หวัน
หน้าที่ 2 จาก 2 [ 18 รายการ ]

ทัวร์ไต้หวัน : AMAZING TAIWAN 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย (TPE10)

• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว &bul...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 07-10 , 16-19 , 21-24 , 23-26 , 27-30 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE10

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN GOOD VACATION 7 วัน 5 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE05)

• เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา • นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน • ไม่พลาดเมืองท่าสำคัญ เกาสง เมืองที่ถือว่าเจริญเป็นอันดับสองของไต้หวัน • สัมผัสอารมณ์...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 10-16

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE05

ทัวร์ไต้หวัน : FANTASTIC TAIWAN 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย (TPE11)

• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว &bull...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 29พ.ย.-03ธค.
ธ.ค. 60 : 05-09 , 20-24 , 21-25 , 23-27 , 27-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE11

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์

• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา • สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป • นั่งรถไฟโบราณชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน • ช...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 07-11

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE-CI012

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน • สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง • นั่งรถไฟโบราณชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติ...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 01-05 , 07-11 , 30ธ.ค.-03ม.ค.61

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE-TG001

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน สายการบิน EVA AIR

• นำท่านชมวัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค • แหล่งช้อปปิ้งย่านกลางคืน ซีเหมินติง หรือสยามสแคว์ไต้หวัน &...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 31ธ.ค.–04 ม.ค.61

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE-BR003

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ • สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง • นั่งรถไฟโบราณชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน &b...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 :  06-11

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE-CI011

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย

• สู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน • อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป • สู่ถนนเหินกว้านกงลู่ เป็นถ...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 06-11

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE-TG003

หน้าที่ 2 จาก 2 [ 18 รายการ ]