แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์ไต้หวัน
หน้าที่ 2 จาก 2 [ 16 รายการ ]

ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย (TPE12)

• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว &bul...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 01-04 , 22-25 
ส.ค. 60 : 17-20 , 31ส.ค.-03ก.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE12

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน สายการบินอีวีเอ แอร์

• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) &bul...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 13-16
ส.ค. 60 : 24-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGO008BR

ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย (TPE09)

• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด •...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 19-23 , 30ส.ค.-03ก.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE09

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินอีวีเอ แอร์

• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) &bull...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 11-15

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGO013BR

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน • สู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง • นั่งรถไฟโบราณชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติ...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 10-14

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPETG001

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย

• สู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน • อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป • สู่ถนนเหินกว้านกงลู่ เป็นถ...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 09-14

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPETG003

หน้าที่ 2 จาก 2 [ 16 รายการ ]