แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์พม่า
หน้าที่ 2 จาก 4 [ 32 รายการ ]

ทัวร์พม่า โปรยิ้มยิ้ม 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (MMR02)

- ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ - เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 06-09 , 07-10 , 27-30
ส.ค. 60 : 10-13 , 11-14 , 24-27 
ก.ย. 60 : 07-10 , 28ก.ย.-01ต.ค.
ต.ค. 60 : 12-15 , 19-22 , 20-23 , 22-25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR02

ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE MYANMAR 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์

- สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน - สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน - ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป - ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดาก...

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 60 : 30มิ.ย.-02ก.ค.
ก.ค. 60 : 08-10 , 21-23 , 28-30 
ส.ค. 60 : 12-14 , 25-27 
ก.ย. 60 : 08-10 , 22-24

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMGE775PG 

ทัวร์พม่า PROMOTION 5 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสง...

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 60 : 30มิ.ย.-02ก.ค.
ก.ค. 60 : 01-03 , 07-09 , 08-10 , 09-11 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 28-30
ส.ค. 60 : 04-06 , 05-07 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28
ก.ย. 60 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29ก.ย.-01ต.ค. , 30ก.ย.-02ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMGO889PG

ทัวร์พม่า : BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (RGN02)

• สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหง...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 02-04 , 07-09 , 08-10 , 09-11 , 14-16 , 16-18 , 23-25 , 30ก.ค.-01ส.ค.
ส.ค. 60 : 06-08 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 20-22 , 27-29
ก.ย. 60 : 01-03 , 03-05 , 10-12 , 17-19 , 22-24 , 24-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  RGN02

ทัวร์พม่า PROMOTION เรือ 5 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (ไม่ไปสิเรียม)

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสง...

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 60 : 30มิ.ย.-02ก.ค.
ก.ค. 60 : 01-03 , 08-10 , 14-16 , 15-17  21-23 , 22-24 , 28-30 
ส.ค. 60 : 04-06 , 05-07 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 
ก.ย. 60 ; 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMGO771FD

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สะกาย อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (MMR03)

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน - ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ช...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 12-14 , 25-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR03

ทัวร์พม่า : THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน สายการบินเมียนมาร์แอร์ไลน์ (MDL01)

• สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า • วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม • ชมสะพานไม้สักอูเ...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 05-08 , 19-22
ส.ค. 60 : 09-12 , 23-26 
ก.ย. 60 : 06-09 , 20-23

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MDL01

ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (MMR052)

- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน - สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เ...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 08-10 , 09-11 , 21-23 
ส.ค. 60 : 04-06 , 11-13 , 12-14 , 25-27 
ก.ย. 60 : 08-10 , 22-24

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR052

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม (เดินทางโดยรถ) 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์

• ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) • ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 โดยมีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ • ...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 13-16 , 27-30 
ส.ค. 60 : 11-14 , 24-27
ก.ย. 60 : 14-17 , 28ก.ย.-01ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MDL-PG003

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (นั่งรถภายในข้ามเมือง) สายการบินแอร์เอเชีย (MMR051FD)

• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เข...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 27-30 
ก.ย. 60 : 14-17 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR051FD

หน้าที่ 2 จาก 4 [ 32 รายการ ]