แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ตุรกี
หน้าที่ 1 จาก 1 [ 6 รายการ ]

ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY 9 วัน 6 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

• พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4 ดาว • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ด...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 31ต.ค.-08พ.ย.
พ.ย. 60 : 08-16 , 13-21
ธ.ค. 60 :  05-13

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TKGE014TK

ทัวร์ตุรกี TURKEY DELUXE 9 วัน 6 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK01)

• ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง • นครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก • ชม หุบเขาอุซิซาร์ คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน ...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 : 13-21 , 27ก.ย.-05ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TK01

ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (บินภายใน 1 ขา)

- นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) - เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ - ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) - เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกแล...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 : 10-17 , 12-19 , 19-26 , 24ก.ย.-01ต.ค. , 26ก.ย.-03ต.ค. , 30ก.ย.-07ต.ค.
ต.ค. 60 : 06-13 , 08-15 , 10-17 , 13-20 , 20-27 , 27ต.ค.-03พ.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTASR-TK001

ทัวร์ตุรกี HELLO NEVSEHIR TURKEY พัก 4 ดาว 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ (บินภายใน1ขา)

- นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] - เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ - ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) - เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มห...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 09-16 , 16-23 , 23-30 , 30พ.ย.-07ธ.ค. 
ธ.ค. 60 : 02-09 , 04-10 , 14-21 , 26ธ.ค.-02ม.ค. , 28ธ.ค.-04ม.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTNAV-TK001

ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (บินภายใน 2 ขา)

นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและย...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 : 15-22 , 29ก.ย.-06ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  ADBTK001

ทัวร์ตุรกี IZMIR IN LOVE TURKEY ระดับ 4 ดาว 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (บินภายใน 2 ขา)

- นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] - เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องห่วงระยะทางเพราะเราบินภายในถึง 2 ขา - เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนาม...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 05-12 , 19-26 , 26ต.ค.-02พ.ย.
พ.ย. 60 : 01-08 , 03-10 
ธ.ค. 60 : 01-08 , 03-10 , 07-14 , 21-28 , 27ธ.ค.-03ม.ค. , 29ธ.ค.-05ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTADB-TK002

หน้าที่ 1 จาก 1 [ 6 รายการ ]