แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ตุรกี
หน้าที่ 1 จาก 1 [ 8 รายการ ]

ทัวร์ตุรกี TURKEY BIG SURPRISE 8 วัน 6 คืน สายการบินกาตาร์แอร์เวย์

- นำท่านเที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ - ชมม้าไม้...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 : 22-29
ต.ค. 60 : 07-14 , 14-21
พ.ย. 60 : 04-11 , 08-15 , 11-18 , 18-25 , 25พ.ย.-01ธ.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTESB-QR001

ทัวร์ตุรกี TURKEY DELUXE 9 วัน 6 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK01)

• ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง • นครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก • ชม หุบเขาอุซิซาร์ คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน ...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 : 13-21 , 27ก.ย.-05ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TK01

ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (บินภายใน 1 ขา)

- นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) - เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ - ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) - เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกแล...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 : 10-17 , 12-19 , 19-26 , 24ก.ย.-01ต.ค. , 26ก.ย.-03ต.ค. , 30ก.ย.-07ต.ค.
ต.ค. 60 : 06-13 , 08-15 , 10-17 , 13-20 , 20-27 , 27ต.ค.-03พ.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTASR-TK001

ทัวร์ตุรกี HELLO NEVSEHIR TURKEY พัก 4 ดาว 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ (บินภายใน1ขา)

- นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] - เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ - ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) - เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มห...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 09-16 , 16-23 , 23-30 , 30พ.ย.-07ธ.ค. 
ธ.ค. 60 : 02-09 , 04-10 , 14-21 , 26ธ.ค.-02ม.ค. , 28ธ.ค.-04ม.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTNAV-TK001

ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (บินภายใน 2 ขา)

นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและย...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 25ส.ค.-01ก.ย.
ก.ย. 60 : 15-22 , 29ก.ย.-06ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  ADBTK001

ทัวร์ตุรกี IZMIR IN LOVE TURKEY ระดับ 4 ดาว 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (บินภายใน 2 ขา)

- นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] - เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องห่วงระยะทางเพราะเราบินภายในถึง 2 ขา - เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนาม...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 05-12 , 19-26 , 26ต.ค.-02พ.ย.
พ.ย. 60 : 01-08 , 03-10 
ธ.ค. 60 : 01-08 , 03-10 , 07-14 , 21-28 , 27ธ.ค.-03ม.ค. , 29ธ.ค.-05ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTADB-TK002

ทัวร์ตุรกี TURKEY-TROY 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (บินภายใน 1 ขา + พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน)

- นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ - นำท่านชมชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน - เดินทางสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici - นำท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topk...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 13-20 , 14-21

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TKPA04TK

ทัวร์ตุรกี TURKEY-TROY 10 วัน 7 คืน สายการบินมาฮานแอร์ (พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน)

- ชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ณ เมืองคัปปาโดเกีย - ชม “ โชว์ระบำหน้าท้อง ” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี - นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli - นำท่านชม พิพิธภัณ...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 05-14

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TKPA03W5

หน้าที่ 1 จาก 1 [ 8 รายการ ]