แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ไต้หวัน
หน้าที่ 1 จาก 3 [ 30 รายการ ]

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 4 วัน 3 คืน สายการบินไทเกอร์แอร์ (GT-TPEIT02)

ไฮไลท์...ร่วมนับถอยหลัง Countdown สู่ปี 2018 บริเวณรอบตึกไทเป 101 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซีเหมินติง 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 4. ร่วมนับถอยหลัง C...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 30ธ.ค.-02ม.ค.61

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-TPEIT02

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ ทะเลสาบ เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (GTTPE-XW04)

• ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย • เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เน...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 16-20 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27พ.ย.-01ธ.ค. , 28พ.ย.-02ธ.ค. , 29พ.ย.-03ธ.ค. , 30พ.ย.-04ธ.ค.
ธ.ค. 60 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14
ม.ค. 61 : 01-05 , 02-06

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GTTPE-XW04

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST VALUE 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE08)

• เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด • สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ • เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง • ชม อนุสรณ์...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 01-05 , 08-12 , 13-17 , 21-25 , 31ธ.ค.-04ม.ค.
ม.ค. 61 : 09-13 , 10-14 , 11-15 , 13-17 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 20-24 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 27-31 , 31ม.ค.-04ก.พ.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE08

ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TWGE-01XW)

• ชมวัดจงไถฉานซื่อ เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 14-18
ธ.ค. 60 : 22-26 , 27-31 , 31ธ.ค.-04ม.ค.61

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGE-01XW

ทัวร์ไต้หวัน EASY ดีต่อใจ IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TWGE-02XW)

• ชมวัดหลิงจิ่วซาน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปพระหน้าดำตัวทอง “นางตารา” • เดินทางไปชม น้ำตกสือเฟิน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน • เดินทางไปยังเมือง ย่านผิงซี ในนครนิวไทเปของไต้หวัน ปล่อยโคมลอยผิงซี ...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 08-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGE-02XW

ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN (NO.2) 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TWGE-03XW)

• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • นำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง • ตื่นตาตื่นใจไปกับอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน อาหลีซัน • ...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 07-12 , 20-25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGE-03XW

ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TWGE-04XW)

• หมู่บ้านสายรุ้งที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ตูนน่ารักๆ • นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ • นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง ...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 28พ.ย.-03ธ.ค.
ธ.ค. 60 : 25-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGE-04XW

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SHOCK PRICE 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE07)

• ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง • สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ • ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต 7 • ชม อนุสร...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 22-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE07

ทัวร์ใต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE01)

• เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง &bul...

กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 60 : 06-10 , 20-24 , 28ธ.ค.-01ม.ค. , 29ธ.ค.-02ม.ค. , 30ธ.ค.-03ม.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE01

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE02)

• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว &...

กำหนดการเดินทาง
พ.ย. 60 : 15-20 , 16-21 , 22-27 , 23-28 , 29พ.ย.-04ธ.ค. , 30พ.ย.-05ธ.ค.
ธ.ค. 60 : 06-11 , 07-12 , 13-18 , 14-19 , 20-25 , 21-26 27ธ.ค.-01ม.ค. , 28ธ.ค.-02ม.ค. , 29ธ.ค.-03ม.ค. , 30ธ.ค.-04ม.ค.
ม.ค. 61 :  08-13 , 10-15 , 11-16 , 15-20 , 17-22 , 18-23 , 22-27 , 24-29 , 25-30 , 29ม.ค.-03ก.พ. , 31ม.ค.-05ก.พ.

 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE02

 

หน้าที่ 1 จาก 3 [ 30 รายการ ]