แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์พม่า
หน้าที่ 1 จาก 5 [ 43 รายการ ]

ทัวร์พม่า SUPER SHOCK : พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (JT-MMR02SL)

• ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ • นมัสการพระนอนตาหวาน • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต • สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระห...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 10 , 19
พ.ย. 60 : 09 , 20 , 23 , 27
ธ.ค. 60 : 14 , 18 , 25 , 28
ม.ค. 61 : 04 , 08 , 15 , 18 , 22 , 29
ก.พ. 61 : 05 , 08 , 12 , 19 , 22 , 26
มี.ค. 61 : 05 , 08 , 12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  JT-MMR02SL

ทัวร์พม่า สุดเพลิน : ย่างกุ้ง 1 วัน สายการบินนกแอร์ (GT-RGNDD07)

• ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 3.ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว 4.ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาด...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 14 , 15 , 26 , 27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-RGNDD08

ทัวร์พม่า สุดจ๊าต : พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์ (GT-RGNDD08)

ไฮไลท์...สบายกระเป๋า... - ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) - ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแ...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 10-11 , 12-13 , 13-14 , 17-18 , 19-20 , 24-25 , 26-27 , 27-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-RGNDD08

ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม 5 ดาว : ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (MMR01SL)

• กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตทาวน์ • สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ชม พระราชวังบุเรงนอง สักการะพระนอนชเวตาเลียว พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง • นมัสการพ...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 30-31 
พ.ย. 60 : 01-02 , 07-08 , 15-16 , 21-22 , 29-30
ธ.ค. 60 : 20-21 , 26-27
ม.ค. 61 : 03-04 , 10-11 , 16-17 , 24-25 , 31ม.ค.-01ก.พ.
ก.พ. 61 : 06-07 , 14-15 , 20-21 , 27-28
มี.ค. 61 : 06-07 , 14-15

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR01SL

ทัวร์พม่า จิ๊บ จิ๊บ 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (ไม่ขึ้นอินทร์แขวน) (MMR001)

- กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรี...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 28-30 
พ.ย. 60 : 03-05 , 11-13 , 18-20 , 24-26 , 25-27 
ธ.ค. 60 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 23-25 , 29-31 , 31ธค.-01ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR001

ทัวร์พม่า IMBOON MYANMAR 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (RGN04SL)

• สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน • พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ • สักการะเจดีย์กลางน้ำ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 14-16 , 27-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  RGN04SL

ทัวร์พม่า IMBOON MYANMAR 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (RGN04FD)

• สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน • พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ • สักการะเจดีย์กลางน้ำ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 07-09 , 08-10 , 19-21 , 26-28 , 29-31  
พ.ย. 60 : 02-04 , 03-05 , 04-06

รหัสแพคเกจทัวร์ :  RGN04FD

ทัวร์พม่า โปรประหยัด 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (ไม่ไปสิเรียม)

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะ...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 20-22 , 21-23 , 28-30
พ.ย. 60 : 03-05 , 04-06 , 10-12 , 11-13 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 
ธ.ค. 60 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 , 31ธ.ค.-01ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR012DD

ทัวร์พม่า โปรสุขใจ 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (ไม่ไปสิเรียม)

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เ...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 :  21-23 , 22-24 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR012SL

ทัวร์พม่า PRO SUPER SALE 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเว...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 
พ.ย. 60 : 03-05 , 04-06 , 10-12 , 11-13 , 17-19 , 18-20 , 24-26 
ธ.ค. 60 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค. , 31ธ.ค.-02ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR04-4DD

หน้าที่ 1 จาก 5 [ 43 รายการ ]