แพคเกจทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน สายการบินไทย

• เราจัดเส้นทางเมืองมรดกโลก UNESCO ฮัลสตัท + ครุมลอฟ + ปราก +แบมเบิร์ก มาเต็มชุดใหญ่ พลาดไม่ได้ เพราะ สวยและคลาสสิค ทุกเมือง !!
• เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทเทพนิยายอันแสนโรแมนติก
• เที่ยวเมืองที่ ถ่ายทำภาพยนต์ Hollywood เยอะที่สุดในเชค เมืองแห่งสปาแสนสวย คาร์โลวี วารี Karlovy vary สวยมาก ห้ามพลาด!
• เที่ยว 2 เมือง ที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากเป็นอันดับต้นๆในเยอรมนี แบมเบิร์ก+โรเธนเบิร์ก
• พัก 1 คืน ที่ St.Wolfgang เมืองริมทะเลสาบสุดโรแมนติก + กลางเมืองเก่ามรดกโลก Cesky Krumlov

• เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 - 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย THAI AIRWAYS เคาน์เตอร์ D สังเกตุป้ายบริษัท พบเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เซนต์วูล์ฟกัง (ออสเตรีย)
00.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ TG 924
   
06.45 น. เดินทางถึง มิวนิค MUNICH เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (ระยะทาง 1.45 ชม.) นำท่าน ขึ้นชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ของกษัตริย์ลุดวิคที่สองแห่งบาวาเรีย ทรงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างปราสาท จากความหลงใหลในการแสดงอุปรากร ต่อมาปราสาทนอยชวานสไตน์ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบฉากบัลเล่ต์และละครอีกนับร้อย ๆ เรื่อง ปราสาทนี้เป็นเหมือนปราสาทในเทพนิยายที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดในโลกและเป็นแบบจำลองให้วอลท์ ดิสนีย์ นำไปสร้างเป็นปราสาทของเจ้าหญิงในภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงนิทรา ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ นี้ตั้งอยู่เหนือโกรกธารขรุขระของแม่น้ำพอลแล็กในเทือกเขาแอลป์ เป็นปราสาททรงเสน่ห์ที่มีมนต์ขลังที่สุดในโลก หอคอยสีงาช้างของปราสาทดูลอยเด่นอยู่กลางป่าสนเขียวขจี กำเนิดขึ้นจากความฝันของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงบันดาลให้เป็นจริงด้วยพระราชทรัพย์อันมหาศาล นำท่านสู่ จุดชมวิวถ่ายรูปปราสาททั้งหลัง แล้วเดินชมความร่มรื่นของแนวป่าสนสู่ตัวปราสาท แล้ว นำเข้าชมความวิจิตรพิศดารของตัวปราสาทภายใน ที่พระองค์ทุ่มเทพระราชทรัพย์เพื่อเนรมิตฝันให้เป็นจริง ชมผลงานชิ้นเอกของจิตรกร ประติมากร และช่างแกะไม้ฝีมือเยี่ยม นำชมห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรีโอเปร่า ถ้ำแห่งวีนัส ท้องพระโรง และห้องครัวที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น จากนั้นนำท่านกลับลงสู่เชิงเขา
   
  หมายเหตุ* รถ Shuttle Bus ที่วิ่งรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นลงปราสาท อาจมีหยุดให้บริการในช่วงฤดูหนาวหรือวันหิมะตก หากรถบัสไม่วิ่ง จะเปลี่ยนพาท่านขึ้นโดย นั่งรถม้า (นั่งได้ 8-12 คน และรวมอยู่ในค่าบริการ) ท่านอาจจำเป็นต้องเดินขึ้นปราสาท ในกรณีที่คิวรถม้าค่อนข้างยาวซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่ทันรอบเวลาเข้าปราสาท หากท่านไหนสละสิทธิ์ไม่เข้าปราสาท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี (ระยะทางเดินขึ้นเขาใช้เวลาเดินประมาณ 25 – 30 นาที) 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
   
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์วูล์ฟกัง ST.WOLFGANG (ระยะทาง 260 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูล์ฟกัง นำท่านชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย จนมีคำกล่าวขาลว่า “เมืองแห่งนี้ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยว แต่เหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่า” ตัวเมืองตั้งอยู่ในประเทศออสเตรียในเขตซาลซ์กัมเมอร์กุท Salzkammergut ในรัฐโอเบอเริสเทอร์ไรค์ Oberösterreich หรือ upper Austria ที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบวูลฟกัง หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมาก 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Scalaria *** โรงแรมทะเลสาบ บรรยากาศดีมาก เจ้าของเดียวกับกระทิงแดงออสเตรีย *** 
 
วันที่ 3 ฮัลสตัทท์ Unesco – เชสกี้ ครุมลอฟ Unesco – ขึ้นชมวิวบนปราสาทครุมลอฟ – เดินเล่นเมืองเก่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** กรุณาจัดแยกสัมภาระและของใช้ที่จำเป็น แยกใส่กระเป๋าใบเล็กสำหรับพักที่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ 1 คืน เพื่อความสะดวก กระเป๋าใบใหญ่จะเก็บไว้ใต้ท้องรถโค้ช **
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลสตัท Hallstatt (ระยะทาง 30 นาที) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุเกือบ 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองนี้ เมืองฮัลสตัทท์เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขา นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ฮัลสตัทท์และบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จากนั้นมีเวลาอิสระให้แก่ท่านถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความสวยงามบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮัลสตัทท์แห่งนี้หมู่บ้านแห่งนี้มีมุมสวยๆเยอะมาก นอกจากมุม “มหาชน” ที่นักท่องเที่ยวเดินไปถ่ายรูปกัน แนะนำ!! ให้ท่านลองเดินหาขึ้นไปทางบริเวณด้านบนของหมู่บ้าน แล้วท่านจะได้เห็นวิวที่แตกต่าง เดินไม่ยาก เข้าตามซอย มีทั้งทางลาด และบันได ขอความกรุณาท่านอย่าส่งเสียงดังเวลาถ่ายรูป เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชาวบ้านอาศัยอยู่

   
  หมายเหตุ การเดินเข้าไปยังหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ระยะทางเดินประมาณ 650 – 700 เมตร รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ต้องจอดที่จุดจอดรถด้านหน้าหมู่บ้านที่เดียว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่รับรองว่าท่านจะประทับใจกับความสวยของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอน 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ Cesky Krumlov (ระยะทาง 3.30 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามราวกับภาพวาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโบฮีเมีย แต่งแต้มด้วยความโรแมนติก เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับที่สองของสาธารณรัฐเช็ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1992 ด้วยจำนวนอาคารเก่าแก่กว่า 300 อาคารที่ได้รับการทะนุบำรุงเป็นอย่างดี นำท่านเดินชมความน่ารักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เมืองนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณ ลาน Courtyard ของปราสาทครุมลอฟ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตา 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL Zlaty Andel ** โรงแรมบรรยากาศดี ห้องคลาสสิค ดัดแปลงจากอาคารโบราณ **
หมายเหตุ เนื่องจากครุมลอฟเป็นเมืองเก่าและโรงแรมค่อนข้างมีห้องจำกัด บางโรงแรมอาจไม่มีลิฟท์
 
วันที่ 4 ปราก UNESCO – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ – จตุรัสเมืองเก่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก PRAGUE (ระยะทาง 2.30 ชม.) พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่ามสลับกับไร่ปลูกต้นฮ๊อบ HOB วัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบตลอดเส้นทางการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน ยูเนสโก UNESCO ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากกรุงปรากเป็นเมืองเก่าแก่ ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท โรมแห่งอุดรทิศ และยังมีสถานสิ่งปลูกสร้างสำคัญ ๆ ที่สวยงามมากมาย
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทปราก Prague Castle หรือ Pražský hrad เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นตัวปราสาทได้จากมุมต่างๆ ของเมือง จากนั้นนำท่านชมสิ่งที่ดึงดูดและสะดุดตาที่สำคัญๆ คือ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus cathedral มหาวิหารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศัตวรรษที่ 14 เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธีก (Gothic) ที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้ำฝน ส่วนภายในของมหาวิหารจะได้พบกับความงามอันประณีตของสถานที่ฝังศพต่างๆ สามารถปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสุดของหอระฆังได้ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของปราสาท และรอบๆปราสาทยังมีสิ่งที่น่าสนใจ จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่ โกลเด้น เลน Golden Lane ซึ่งเป็นห้องแถวร้านค้าเล็กๆตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านี้เคยใช้เป็นบ้านพักของทหารยามเฝ้าพระราชวัง พระราชวังเก่ามีการสร้างหลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธีกตอนปลาย หรือเรียกอีกอย่างว่าสถาปัตยกรรมโกธีกวิจิตร (late Gothic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ทุกวันนี้ นำท่านเดินต่อสู่เบื้องล่าง เลาะถนนริมแมน่น้ำวัตตาวา ชม สะพานชาร์ล Charles Bridge สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของกรุงปรากที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัตตาวา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในยุโรป โดยสองข้างสะพานจะประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเช็ค 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน ก่อนนำท่านเดินต่อสู่ย่าน จตุรัสเมืองเก่า OLD TOWN SQUARE นำท่านบันทึกภาพกับ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า Old Town Hall ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical clock สร้างขึ้นกว่า 500 ปีมาแล้ว ทุกชั่วโมง กลไกจะทำงานให้ตุ๊กตาอัครสาวก 12 คนของพระเยซู ผลัดกันโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่าง ทักทายฝูงมหาชนแน่นขนัดที่คอยชมอยู่เบื้องล่าง เมื่อ 500 กว่าปีก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่พัฒนาเหมือนในปัจจุบัน การใช้กลไกที่ซับซ้อนพอที่จะทำให้ตุ๊กตาหมุนออกมาทักทายผู้คนได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก ตำนานกล่าวว่าหลังจากนาฬิกานี้สร้างเสร็จ คนประดิษฐ์กลไกนาฬิกาชิ้นนี้ถูกควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นแล้วจะสามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ที่อื่น ก่อนมีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่น บันทึกภาพ หรือ เลือกเดินซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ ย่านเมืองเก่า อาทิ สินค้าแบรนด์เนมบนถนนปารีสก้าอย่าง หลุยส์วิตตอง, ชาแนล, แอร์เมส, กุชชี่ ฯลฯ หรือท่านจะเลือกเดินช้อปปิ้งตลอดพื้นเมือง ที่มีสินค้าอย่าง ผลไม้สด, ช้อกโกแลตท้องถิ่น, รองเท้าบาจา, เครื่องประทินผิวที่ทำมาจากเบียร์, ของที่ระลึก, ภาพวาด
*** เนื่องจากรายการตลอดทั้งช่วงบ่ายนี้ จะต้องเดินทั้งหมด จึงรบกวนทุกท่านใส่รองเท้าที่สามารถเดินสบายๆ ไม่แนะนำมีส้น และควรฟิตร่างกายไว้ให้พร้อม ระยะทางเดินประมาณ 3 กม. หากร่างกายไม่พร้อม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ครับ ***
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ NH Prague city 
 
วันที่ 5 คาร์โลวี วารี – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ – แบมเบิร์ก UNESCO – ศาลากลางกลางน้ำ – นูเรมเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง คาร์โลวี วารี Karlory vary (ระยะทาง 1.35 ชม.) เป็นเมืองที่มีความน่ารักมากๆ เมืองนี้ตั้งท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำเทปลา ที่เป็นสายเลือดใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งเมือง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเชค ตามตำนานบอกว่าพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ในปีค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับแต่นั้นเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงของบ่อน้ำแร่ที่ใช้สำหรับรักษาร่างกายและบำบัดโรคร้ายต่างๆ เป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้ นำท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองเก่า ของคาร์โลวี วารี ท่านสามารถแวะเข้าไปชิมน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ใจกลางเมือง ซึ่งมีอุณภูมิ 30, 50 และ 72 องศา หรือจะเลือกเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองชื่อดัง โดยเฉพาะ เครื่องแก้วโบฮีเมีย ของประเทศนี้
หากท่านไป ชิมน้ำแร่ เพื่อให้เข้ากับรสชาติและละมุนลิ้นมากขึ้น ต้องดื่มกับ แก้วน้ำแร่ สไตล์เฉพาะของชาวโบฮีเมียน รูปร่างมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซื้อได้ตามร้านค้าในเมือง และอย่าลืมชิม ขนมวาฟเฟิล ของประเทศเชค ที่เค้าภูมิใจนักหนาว่า อร่อยไม่แพ้ ขนมวาฟเฟิล เซี่ยงไฮ้ หรือ ปักกิ่ง บ้านเรา ขายตามร้านค้าในเมือง และ ห้ามพลาด เหล้ายาย่อยอาหาร เบคเฮลอฟสก้า Becherovka ที่กำเนิด ณ เมืองแห่งนี้ ด้วยดีกรีทะลุ 38 ดีกรี เพียงพอต่อการย่อยกระเพาะแน่ๆ
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
   
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แบมเบิร์ก Bamberg 1ในเมืองสวยของเยอรมัน โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก (ระยะทาง 2.30 ชม.) เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมันนีที่รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกรามบ้านช่วงในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิได้สร้างหรือซ่อมแซมใหม่ให้ดู “เหมือนเก่า” นำท่านเดินเล่นเมืองเก่า จากนั้นชม ศาลากลางหลังเก่าของเมือง ที่สร้างคร่อมทับแม่น้ำเรกนิตซ์ ถือเป็นอาคารที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้
หมายเหตุ แบมเบิร์กเป็นเมืองมรดกโลก 1 ในไม่กี่เมืองของเยอรมนี เราจะพาเดินเล่นลัดเลาะริมน้ำ สู่ย่านเมืองเก่าที่บรรยากาศดีๆ จนกระทั่งถึงจุดไฮไลท์คือศาลากลางน้ำ ก่อนจะค่อยๆเดินกลับมาที่จุดจอดรถ ระยะทางไม่ไกลมาก เดินสบายๆ รับรองท่านจะชอบ
ได้เวลาอันสมควรจากนั้นเดินทางสู่เมือง นูเรมเบิร์ก Nuremberg (ระยะทาง 1 ชม.) เมืองสุดแสนโรแมนติกที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1050 ยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ และเป็นเมืองศูนย์กลางของชาวเคยถูกทิ้งระเบิดโจมตีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิม โดยชาวเมืองต่างช่วยกันบูรณะฟื้นฟูเมืองแห่งประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอันงดงาม
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Congress Hotel Mercure Nuremberg an der Messe 
 
วันที่ 6 โรเธนเบิร์ก – จตุรัสเมืองเก่า – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้งถนน ZEIL
เช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรเธนเบิร์ก หรือ โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ Rothenburgob der Tauber (ระยะทาง 1 ชม.) เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมืองถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้า ไวน์ โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นำท่านบันทึกภาพกับ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นำท่านผ่านชม คริสตจักรเซนต์ยาโคบ (Church of St. Jacob) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโรเทนเบิร์ก และชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสันที่ จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทั่วโลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลานน้ำพุและตลาดเก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซื้อของฝากและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เมืองสวยและน่ารักมาก นักท่องเที่ยวไทยยังมาเยือนน้อย)
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt (ระยะทาง 2.30 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของเยอรมนี ถือเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคารที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป นำท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งชื่อเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกชื่อเต็มคือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ หมายถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ตที่อยู่บนแม่น้ำไมน์ เพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองฟรังค์ฟวร์ทอันเดอร์โอเดอร์ (Frankfurt an der Oder) ริมฝั่งแม่น้ำโอเดอร์ในรัฐบรันเดนบูร์กทางด้านตะวันออกของประเทศ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งบนถนนเซลล์ Zeil ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่และคึกคักที่สุดของเมืองแฟร้งค์เฟิร์ต ตั้งอยู่ริมถนน Zeil ครั้งหนึ่ง ที่นี่ เคยเป็นที่ตั้งของขนาดใหญ่ที่การซื้อขายวัวควาย ต่อมากลายเป็นเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่สำคัญในทุกประเทศเยอรมนี ถือว่าเป็นถนนยาวที่สุดของประเทศ มีสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้านบูติกเล็ก เครื่องประดับโบราณ เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายของเฟอร์นิเจอร์ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Radisson blu Hotel Frankfurt หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 7 จตุรัสโรเมอร์ – แฟรงค์เฟิร์ต – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พร้อมให้ท่านได้จัดเตรียมสัมภาระของท่านเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ก่อนกลับ นำท่านชม จตุรัสโรเมอร์ จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ต มีอาคาร 9 อาคาร ที่สร้างเป็น Frankfurt City Hall ซึ่งได้รับมาจากครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบ ๆ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี โดยทั้งภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก
   
10.00 น. เดินทางสู่สนามบิน แฟรงค์เฟิร์ต พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
   
14.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921
 
วันที่ 8 กรุงเทพฯ
06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ 
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
EUPP01TG170805 5 - 12 ส.ค. 2560 79,900 79,900 76,900 75,900 12,900
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

• ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้
• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
• ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
• หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถต่างประเทศ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
• ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด
• ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ขึ้นอยู่กับความพอใจในบริการ)


 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
• หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
• หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน
 
 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง และยินดีจะจัดหาคณะอื่นหากท่านต้องการ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
5. ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากสายการบินมีการปรับราคาน้ำมันของสายการบิน โดยมีเอกสารยืนยัน
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศเพื่อร่วมมาเดินทางกับกรุ๊ป กรุณาแจ้งฝ่ายขายเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
***เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว***