ข่าวสารและสาระหน้ารู้

อีกหนึ่งกรุ๊ปที่น่ารัก ณ ประเทศเกาหลี

15 พ.ค. 2560

ขอขอบคุณคุณป้อ คุณวีระศักดิ์ คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท อีอาร์พี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นอย่างสูง ที่เลือกใช้บริการทัวร์เกาหลี วันที่ 9-13 พ.ค. 2560 ของ Lovely Smile Tour นะครับ

 

คลิกดูทัวร์เกาหลี >> https://goo.gl/84GP5e