แพคเกจทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน...
ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ 2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ห้างหล่อวู่และย่านจิมซ...
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า : FLOWER ...
• ชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ • ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ &...
เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สมัครรับข่าวสาร
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล์