แพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : ECO TOKYO SAKURA ...
• ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ • เดินทางโดยรถ...
ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่...
- ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - ขอพรวัดหวังต้าเซีย...
เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สมัครรับข่าวสาร
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล์